3/9
+ Giỗ Chị Sainte Thérèse Tuyết Trinh(2014)
8/9
BM. Nhà Hưu Dưỡng & Tiền Tập Khiết Tâm
BM. CĐ Myriam - Phú Đức
BM. CĐ Rosa – Trần Bình Trọng
BM. CĐ Sao Mai – Hoàng Diệu
BM. CĐ Sao Mai – Tấn Tài
BM. CĐ Sao Biển – Long Hương
BM. CĐ Sao Biển – Sông Lô
BM. CĐ Thiên Hương – Gò Muồng
BM. Chị Marie Thảo Khuê
BM. Chị Marie Đoan Thanh
BM. Chị Marie Đan Hương
15/9
BM. Quý Chị Lớp KIM

16/9
+ Giỗ ĐHY P. X. Nguyễn VănThuận (2002)
29/9
BM. CĐ Bêtania – Chợ Mới