1/11
+ Dì M. Magarita Trinh (1996) & Các Dì MTG
BM. CĐ Bát Phúc – Liên Sơn
BM. CĐ Thiên Cung – Phú Thuỷ
BM. Quý Chị Lớp PHÚC
3/11
BM. Quý Chị Lớp QUỲNH
13/11
+ Chị Martta Trúc Phương (2014)
17/11
+ Chị Têrêsa Hồng Khánh (2010)

BM. Chị Elisabeth Bảo Phương
BM. Chị Elisabeth Thanh Khuê
BM. Chị Elisabeth Xuân Ân
BM. Chị Elisabeth Thục Tiên

18/11
+ Cha Tuyên úy Joseph Clause Hồng (1971)
* Tam nhật mừng lễ Mẹ Dâng Mình vào Đền Thờ (NQ 21).
21/11
Bổn Mạng Thanh Tuyển Viện
BM. Chị TCV. Maria Đan Phương
BM. Chị Maria Hồng Vũ
BM. Chị Maria Quỳnh Liên
BM. Chị Maria Hoàng Phy
BM. Chị Maria Thiên Hương
BM. Chị Maria Thiên Ân
BM. Chị Maria Châu Phương
BM. Chị Maria Thảo Nguyên
BM. Chị Maria Minh Vỹ
BM. Chị Maria Xuân Dung
BM. Chị Maria Đăng Quyên
BM. Chị Maria Đan Nhi

22/11
BM. Chị Phó TPT. Cêcilia Xuân An
BM. Chị Cêcilia Nhã Khuyên
BM. Chị Cêcilia Lan Ngân
BM. Chị Cêcilia Vy Hà
BM. Chị Cêcilia Diễm Mai

24/11
BM. CĐ Anrê Dũng lạc – Vĩnh Hoà
BM. Quý Chị Lớp TỊNH
* Lễ Kitô Vua:
BM. Quý Chị Lớp HOÀNG
* Tuần cửu nhật mừng lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng GPNT.