3/12
BM. CĐ Thuận Hoà – K’rôngPak
+ Chị Maria Delphine Ân Lý (1998)

6/12
+ Chị Maria Goretti Khiết Trinh (1995)
8/12
BỔN MẠNG GIÁO PHẬN NHA TRANG
BM. CĐ Mẹ Vô Nhiễm – Đồng Dài
BM. Quý Chị Lớp TRÚC
BM. Chị Maria Aimée Hồng Liên
BM. Chị Maria Huyền Tâm
BM. Chị Maria Mai Linh
BM. Chị Maria Mai Lý
BM. Chị Maria Diệu Khuyên
BM. Chị Maria Hoàng Lưu
BM. Chị Maria Thiên An
BM. Chị Maria Như Khuê
BM. Chị Maria Châu Ân
BM. Chị Maria Yến Phương
BM. Chị Maria Yến Linh
BM. Chị Maria Hoài Trang
BM. Chị Maria Hoài Tâm
BM. Chị Maria Quế Hương
BM. Chị Maria Xuân Thư
BM. Chị Maria Thục Ngân
BM. Chị Maria Thục Đoan
BM. Chị Maria Xuân Phúc
BM. Chị Maria Lan Chinh
BM. Chị Maria Lan Như
BM. Chị Maria Lan Vân
BM. Chị Maria Huệ Trinh
BM. Chị Maria Huệ Vân
BM. Chị Maria Tú Khanh
BM. Chị Maria Thảo Đoan
BM. Chị Maria Thảo Chinh
BM. Chị Maria Thảo Vy
BM. Chị Maria Kim Hà
BM. Chị Maria Phương Quyên
BM. Chị Maria Thanh Quyên
BM. Chị Maria Xuân Quyên
BM. Chị Maria Ánh Quyên
BM. Chị Maria Kim Trúc
BM. Chị Maria Xuân Linh
BM. Chị Maria Xuân Phương
BM. Chị Maria Đăng Ngân
BM. Chị Maria Đăng Trâm
BM. Chị Maria Diễm Thoa
BM. Chị Maria Hiền Trâm
BM. Chị Maria Hiền Thư
BM. Chị Maria Thùy Vân
BM. Chị Maria Đan Ngân
BM. Chị Maria Đan Trâm
BM. Chị Maria Đan Quyên
BM. Chị Maria Phương Châu
BM. Chị Maria Thanh Châu

BM. TS. Maria Bảo Ngân
BM. TS. Maria Thiện Hoa
BM. TS. Maria Thiện Như
BM. TS. Maria Thiện Trang

13/12
BM. Chị TCV. Lucia Thiên Đăng
BM. Chị Lucia Thiên Trân
BM. Chị Lucia Thiên Uyên
BM. Chị Lucia Kim Khuê
BM. Chị Lucia Yến Ngân
BM. Chị Lucia Thục Châu
BM. Chị Lucia Minh Phúc
BM. Chị Lucia Lan Chi
BM. Chị Lucia Huệ Đăng
BM. Chị Lucia Tú Khuê
BM. Chị Lucia Tịnh Hà
BM. Chị Lucia An Hà
BM. Chị Lucia Ngọc Châu
BM. TS. Lucia Tuyết Ngân
BM. TS. Lucia Thiện Hương

25/12
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
BM. CĐ Emmanuel – Toà Giám Mục
BM. CĐ Emmanuel – Australia
BM. Chị Emmanuelle Ân Trinh

27/12
BM.Chị Marie Gioanna Trang Dung
BM. Chị Jean Marie Hạnh Viên
BM. Chị Saint Jean Linh Tuyền
28/12
BM. Quý Chị Lớp DIỄM
29/12
Tam nhật mừng lễ "Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa" (NQ 17)
31/12
BM. Chị Mélanie Minh Loan

Lễ Thánh Gia Thất:
BM. CĐ Nazareth – Đại Chủng Viện
BM. CĐ Nazareth – Sài Gòn
BM. CĐ Thánh Gia – Dục Mỹ
BM. CĐ Thiên Phúc II – Hoà Tân
BM. Quý Chị Lớp ĐAN