Untitled Document
3/12
BM. CĐ Thuận Hoà – K’rôngPak
+ Chị Marie Delphine Ân Lý (1998)

6/12
+ Chị Marie Goretti Khiết Trinh (1995)
8/12
BỔN MẠNG GIÁO PHẬN NHA TRANG
BM. CĐ Mẹ Vô Nhiễm – Đồng Dài
BM. Quý Chị Lớp TRÚC
BM. Chị Marie Huyền Tâm
BM. Chị Marie Aimée Hồng Liên
BM. Chị Marie Mai Linh
BM. Chị Marie Mai Lý
BM. Chị Marie Diệu Khuyên
BM. Chị Marie Hoàng Lưu
BM. Chị Marie Thiên An
BM. Chị Marie Như Khuê
BM. Chị Marie Châu Ân
BM. Chị Marie Yến Phương
BM. Chị Marie Yến Linh
BM. Chị Marie Hoài Trang
BM. Chị Marie Hoài Tâm
BM. Chị Marie Quế Hương
BM. Chị Marie Xuân Thư
BM. Chị Marie Thục Ngân
BM. Chị Marie Thục Đoan
BM. Chị Marie Xuân Phúc
BM. Chị Marie Lan Chinh
BM. Chị Marie Lan Như
BM. Chị Marie Lan Vân
BM. Chị Marie Huệ Trinh
BM. Chị Marie Huệ Vân
BM. Chị Marie Tú Khanh
BM. Chị Marie Thảo Đoan
BM. Chị Marie Thảo Chinh
BM. Chị Marie Thảo Vy
BM. Chị Marie Kim Hà
BM. Chị Marie Phương Quyên
BM. Chị Marie Thanh Quyên
BM. Chị Marie Xuân Quyên
BM. Chị Marie Ánh Quyên
BM. Chị Marie Kim Trúc
BM. Chị Marie Xuân Linh
BM. Chị Marie Xuân Phương
BM. Chị Marie Đăng Ngân
BM. Chị Marie Đăng Trâm
BM. Chị Marie Diễm Thoa
BM. Chị Marie Hiền Trâm
BM. Chị Marie Hiền Thư
BM. Chị Marie Thùy Vân
BM. Chị Marie Đan Ngân
BM. Chị Marie Đan Trâm
BM. Chị Marie Đan Quyên
BM. TS. Marie Phương Châu
BM. TS. Marie Thanh Châu

13/12
BM. Chị TCV. Lucie Thiên Đăng
BM. Chị Lucie Thiên Trân
BM. Chị Lucie Thiên Uyên
BM. Chị Lucie Kim Khuê
BM. Chị Lucie Yến Ngân
BM. Chị Lucie Thục Châu
BM. Chị Lucie Minh Phúc
BM. Chị Lucie Lan Chi
BM. Chị Lucie Huệ Đăng
BM. Chị Lucie Tú Khuê
BM. Chị Lucie Tịnh Hà
BM. Chị Lucie An Hà
BM. TS. Lucie Ngọc Châu

25/12
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
BM. CĐ Emmanuel – Toà Giám Mục
BM. CĐ Emmanuel – Australia
BM. Chị Emmanuelle Ân Trinh

27/12
BM.Chị Marie Gioanna Trang Dung
BM. Chị Jean Marie Hạnh Viên
BM. Chị Saint Jean Linh Tuyền
28/12
BM. Quý Chị Lớp DIỄM
29/12
Tam nhật mừng lễ "Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa" (NQ 17)
31/12
BM. Chị Mélanie Minh Loan

Lễ Thánh Gia Thất:
BM. CĐ Nazareth – Đại Chủng Viện
BM. CĐ Nazareth – Sài Gòn
BM. CĐ Thánh Gia – Dục Mỹ
BM. CĐ Thiên Phúc II – Hoà Tân
BM. Quý Chị Lớp ĐAN