01/06
+ Bà Cố Nhất Marie Angéline (2018)
09/06

+ Chị Maria Théophane Trang Ngọc (2009)
*Lễ Mình Máu Chúa:
+BM. CĐ Thánh Thể - Úc
+BM. Quý Chị Lớp BẢO
+BM. Quý Chị Lớp CHÂU
*Lễ Thánh Tâm:
BM. CĐ Thánh Tâm - Hà Dừa
+BM. Quý Chị Lớp TÂM
+BM. Quý Chị Lớp HIỀN
*Tuần cửu nhật chuẩn bị mừng kính Lễ:
“Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ”,
Tước Hiệu và Bổn Mạng Hội Dòng (NQ 21)
*Thứ 7 sau lễ Thánh Tâm:
Lễ TRÁI TIM VẸN SẠCH ĐỨC MẸ
MỪNG BỔN MẠNG HỘI DÒNG
24/06
BM. Quý Chị Lớp LAN
BM. Quý Chị Lớp ĐOAN