"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

24 giờ CĐ. Fi-at bên Thánh Thể

24 GIỜ FI-AT BÊN  THÁNH THỂThời gian vẫn mãi xoay vần

“Co-vid” vẫn mãi âm thầm lây lan
Ẩn giữa thành phố Nha Trang
“ Fi-at” hiện diện, chứng nhân Nước Trời
Lắng nghe Giáo Hội kêu mời:
“ Đến bên Thánh Thể, người ơi tôn thờ”
Mỗi ngày hai mươi bốn giờ
Dành riêng cho Chúa: đơn sơ nguyện cầu
Thay nhau trong từng phiên chầu
Chị em suy gẫm nhiệm mầu tình yêu
Nhỏ to tâm sự bao điều
Lặng yên bên Chúa, gởi nhiều ước mong
Mong cho tội nhân thay lòng
Được ơn hoán cải, giục lòng ăn năn
Mong cho thế giới bình an
Mong cho “Co-vid” đầu hàng biến tan
Ân phúc Chúa xuống dư tràn
Nhân loại hạnh phúc, Việt Nam thanh bình...
 
Hai ngày – gói trọn tâm tình
Kề bên Thánh Thể: dâng mình, nguyện xin
Dâng trọn lòng mến, cậy, tin
Hội Dòng hiệp nhất, gia đình ấm êm
“Fi-at” bên Chúa ngày đêm
Đơn sơ tâm sự, Chúa thêm ơn lành
Chúa luôn chung bước song hành
“Fi-at” bên Chúa mong thành chứng nhân
Yêu thương, hiệp nhất, dấn thân
Tin Mừng Cứu Độ ân cần sẻ chia...

Ngày 20-21/03/2020
Cộng đoàn Fiat – Hùng Vương.

Từ khóa:

đơn sơ