"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Bản tin Online tháng 10.2019 của UB Giới Trẻ và Thiếu Nhi

Bản tin Online tháng 10.2019 của UB Giới Trẻ và Thiếu Nhi

 
Nguồn: Ủy Ban Giới Trẻ - Thiếu Nhi
Từ khóa:

thiếu nhi, ủy ban