"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Bản tin Online tháng 11-2019 của Ủy Ban Giới Trẻ và Thiếu NhiDownload bản tin 

Nguồn: Ủy Ban Giới Trẻ và Thiếu Nhi
Từ khóa:

ủy ban