"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Hội ngộ Liên Tôn lần IX tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn

Từ khóa:

hội ngộ, trung tâm