"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Trực tiếp: Thánh lễ Tấn phong Giám mục Thanh Hóa Giuse Nguyễn Đức Cường