"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 02/2018

 
Nội dung:
 
– Suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Vọng: Người dọn đường
– Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Bangladesh: Gặp Hội đồng Giám mục
– Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Myanmar: Thánh lễ Giới trẻ tại Nhà thờ chính tòa Yangon.
    ↓   
Tập tin đính kèm
 
WHĐ