"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 10/2018

 
Nội dung:
– Suy niệm Chúa nhật 5 Thường niên: Chiều và sáng
– Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến toà Thượng Thẩm Rota
– Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến các thành viên Bộ Giáo lý Đức tin
– Các vị tử đạo ở Algeria là “dấu chỉ của tha thứ và bình an cho mọi người”
– Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều, bế mạc Tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất.

    ↓
 
Tập tin đính kèm
 
WHĐ