"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 14/2018

Nội dung:
 
– Suy niệm Chúa nhật 3 Mùa Chay: Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây
– Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 33: Đừng sợ!
– Đức Giám mục Cận Lộc Cương: Chúng tôi rất vui mừng về cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha với Trung Quốc
– Trung Quốc: Gần 50.000 người được rửa tội trong năm 2017
– “AveJmj”: Hướng về Panama với chuỗi Mân Côi.

    ↓   
Tập tin đính kèm
 
WHĐ