"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 45/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 45/2018Nội dung:
  -  Chúa nhật 27 Thường niên: Lễ Đức Mẹ Mân Côi
  -  Thư Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam sau Hội nghị thường niên kỳ II/2018
  -  Biên bản Hội nghị thường niên kỳ II/2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

  -  Hội đồng Giám mục Việt Nam hành hương kính các Thánh Tử Đạo tại Ba Giồng

 
  -  ĐTC Phanxicô mời gọi đọc Kinh Mân Côi trong tháng 10

        ↓
 
Tài liệu đính kèm

Nguồn: hdgmvietnam.com