"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 48/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 48/2018Nội dung:
 
  -  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 30 Thường niên năm B
  -  Thánh lễ Khánh thành và Làm phép Tượng Đức Mẹ La Vang tại Thánh địa

  -  Thượng Hội đồng Giám mục: Người trẻ đã không được trọng dụng chứ không phải là vô dụng

  -  Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 43.

 
          ↓
 

 
Nguồn: hdgmvietnam.com