"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Uỷ ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Đêm Thánh ca “Per Mariam ad Jesum” và Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc Toàn quốc lần thứ 41
Uỷ ban Thánh nhạc / HĐGMVN