"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 29/2018

Nội dung:

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường Niên: Bông lúa trĩu hạt.

- Công bố Tài liệu chuẩn bị (Lineamenta) của Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon.

- Hồng Kông chuẩn bị cho cuộc hành hương Taizé quốc tế.

- Chương trình đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho các Linh mục.

         

Tài liệu đính kèm

WHĐ