"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2018Nội dung
 
  -  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 29 Thường niên năm B
  -  7 vị Chân phước được tuyên phong Hiển thánh
  -  Thượng Hội đồng Giám mục: Các nghị phụ bàn về phụ nữ, di dân, 'những nười vô danh'

  -  Thượng Hội đồng Giám mục: Người trẻ phải làm cho Giáo hội thức tỉnh!

 
          ↓
 
Tài liệu đính kèm
 
Nguồn: hdgmvietnam.com