"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Ngày 09.06: Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ

Lịch Sử Và Ý Nghĩa Của Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Giáo hội Công Giáo cử hành Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria vào ngày thứ Bảy ngay sau Đại Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su.

Lịch sử lòng tôn kính Trái Tim Đức Maria lên tới tận thời các Giáo Phụ. Tuy nhiên, lòng tôn kính này chỉ nở rộ cách đặc biệt trong thế kỷ 19 và 20 với một số biến cố, và đỉnh điểm của nó là năm 1996 khi Giáo hội thiết lập ngày Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ở bậc Lễ Nhớ Buộc.

Vào ngày 27 tháng Giêng năm 1840, Đức Mẹ đã hiện ra với một Nữ Tu trẻ tên là Justine Bisqueyburu thuộc Hội Dòng “Nữ Tử Bác Ái” được thành lập bởi Thánh Vinh-sơn Phao-lô tại Paris. Đức Trinh Nữ đã trao phó cho vị Nữ Tu trên sứ mạng phổ biến cái gọi là “Vạt Áo màu xanh của Trái Tim Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Theo lời Đức Mẹ giải thích, Vạt Áo này sẽ thúc đẩy những kẻ vô tín và những tội nhân ăn năn hối cải, cũng như sẽ giúp họ có được sự chết lành trong giờ lâm chung.

Vào năm 1917, Đức Mẹ, với tư cách là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, đã hiện ra với ba em bé chăn cừu là Francisco Marto, Jacinta Marto và Lucia dos Santos tại Fatima, thuộc vùng Cova da Iria của Bồ-đào-nha. Đức Mẹ đã cho các em trải qua một thị kiến, và trong thị kiến này, các em đã được nhìn thấy hỏa ngục. Để ngăn ngừa việc nhiều người phải sa hỏa ngục, Đức Mẹ đã yêu cầu phải thiết lập một Thánh Lễ để tôn kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ, cũng như đã yêu cầu phải lần hạt Mân Côi mỗi ngày, đền tạ thống hối, và tận hiến bản thân cũng như tận hiến nước Nga cho trái tim Mẹ. Đức Mẹ cũng nói rằng, cuối cùng thì Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ toàn thắng. Từ sứ điệp Fatima, việc tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và ngày thứ Bảy Kính Trái Tim Mẹ đã được liên kết với những lời tiên đoán đặc biệt. Vào ngày mồng 10 tháng 12 năm 1925, Thánh Mẫu Thiên Chúa đã hiện ra với chị Lucia dos Santos. Trong cuộc hiện ra này, Đức Mẹ đã bổ sung cho những cuộc hiện ra trước đây với chị trong năm 1917 tại Fatima. Đức Mẹ đã yêu cầu chị Lucia phải phổ biến Ngày Thứ Bảy Đền Tạ Trái Tim Mẹ.

Vào ngày 13 tháng 06 năm 1929, Thánh Mẫu Thiên Chúa lại hiện ra với Chị Lucia dos Santos một lần nữa. Qua Chị, Mẹ đã xin Đức Thánh Cha, trong sự hiệp nhất với tất cả các Đức Giám Mục trên toàn thế giới, hãy thực hiện việc tận hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Vào năm 1931, Hội Đồng Giám Mục Bồ-đào-nha đã thực hiện việc tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Vào ngày mồng 01 tháng 12 năm 1940, Chị Lucia dos Santos đã viết thư cho Đức Thánh Cha Pi-ô XII và nói với Ngài rằng, Ngài sẽ còn có thể ngăn cản được nhiều thảm họa của cuộc thế chiến thứ 2, tức cuộc thế chiến đang diễn ra lúc đó, nếu Ngài thực hiện lòng mong muốn của Đức Mẹ là tận hiến nhân loại cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Vào ngày 31 tháng 10 năm 1942, qua một bài diễn văn trên đài phát thanh với tựa đề là “Regina des santissimo rasario” (Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi), Đức Thánh Cha Pi-ô XII đã tận hiến toàn nhân loại cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Từ sau biến cố đó, Hitler đã không còn có cuộc chiến thắng nào nữa. Vào ngày mồng 08 tháng 12 cùng năm, Đức Pi-ô XII đã lập lại việc tận hiến trên. Nghi thức tái Tận Hiến nhân loại cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria đã được cử hành tại Đền Thờ Thánh Phê-rô.

Vào ngày mồng 04 tháng 05 năm 1944, Lễ Kính “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria” đã được Đức Pi-ô XII thiết lập cho toàn Giáo hội. Lúc đó, Lễ này được ấn định vào ngày 22 tháng 08.

Vào ngày 25 tháng 03 năm 1984, khi Thánh Tượng Đức Maria được cung nghinh tới Rô-ma, trong sự hiệp nhất tinh thần với tất cả các Đức Giám Mục trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II lại một lần nữa thực hiện việc tận hiến nhân loại và tận hiến mọi dân tộc cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Nghi thức này được cử hành trước Thánh Tượng Đức Mẹ nêu trên tại quảng trường Thánh Phê-rô, trước giờ Đọc Kinh Truyền Tin chung. Vào năm 1989, chế độ cộng sản dần dần sụp đổ, bắt đầu từ Đông Âu.

Vào năm 1996, Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã ấn định Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria như là một Lễ Nhớ buộc trong lịch Phụng Vụ chung của Giáo hội Rô-ma. Vào ngày mồng 08 tháng 10 năm 2000, trong khuôn khổ của Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã tận hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria.

Cha Joseph Kentennich đã giải thích về ý nghĩa của việc “Tận Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria” như sau: Tận hiến có nghĩa là trao hiến bản thân mình, trao hiến hoàn toàn. Chúng ta nên cố gắng để trao hiến hoàn toàn bản thân mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Thiên Chúa dấu ái… Trái Tim mang một ý nghĩa kép: con tim vừa là biểu tượng của Tình Yêu, vừa là biểu tượng của toàn con người.

Khi tôi trao hiến hoàn toàn con người tôi cho Tình Yêu, thì điều ấy có nghĩa là: tôi tin vào Tình Yêu bao la của Mẹ Thiên Chúa đối với Thiên Chúa Cha và đối với chúng ta, nhưng với tư cách là sự diễn tả cũng như là sự bảo đảm của Tình Yêu mà Thiên Chúa Cha dành cho chúng ta, và với tư cách là trung gian tuyệt hảo để đặt Tình Yêu đối với Thiên Chúa Cha vào trong chúng ta một cách chắc chắn hơn.

Và rồi chúng ta sẽ hiểu được rằng, việc tận hiến cho trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Thiên Chúa có nghĩa là một sự biến đổi hoàn toàn con người và toàn thể xã hội nhân loại. Vì thế, ma quỷ rất bận tâm tới việc làm sao để có thể hủy hoại được hình ảnh của Mẹ Thiên Chúa, đánh tráo hình ảnh của Mẹ, như điều ấy đang diễn ra dưới đủ mọi hình thức trong xã hội ngày nay. Chúng ta đừng góp phần vào chuyện đó!

Trái tim cũng là biểu tượng của con người. Trung tâm của con người không phải là ý chí như người ta vẫn tưởng và vẫn nói, nhưng là con tim. Vậy thì chúng ta muốn trao hiến bản thân mình cho ai? Thưa, cho một con người chứ không phải cho một ý tưởng… Đó là ý tưởng mà người ta đã gom lại, đã tập trung lại thành một hệ thống mà tôi có thể bị chinh phục trước nó. Nhưng việc tận hiến bản thân mình cho một con người thì rất khó. Đó là một tấn thảm kịch của thời đại hôm nay, đến độ thời đại hôm nay không còn biết tới Tình Yêu của con người nữa. Tình Yêu của con người càng ngày càng trở nên sút giảm. Và vì thế, chúng ta nhấn mạnh tới việc tận hiến con người cho Mẹ Thiên Chúa như là sự diễn tả về sự tận hiến cho Ngôi Vị Sống Động của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Trái tim của Mẹ Thiên Chúa là một trái tim được điều chỉnh. Con Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội là một con tim được điều chỉnh. Trong con tim của Mẹ Thiên Chúa, chúng ta đang có điều gì trước bản thân mình? Tiểu vũ trụ của một trật tự sống động không ngừng được sắp đặt, mà Mẹ Thiên Chúa muốn tái trao tặng nó cho đại vũ trụ, cho toàn thể thế giới. Đó là một con tim được trật tự hóa.

Thế giới đang ở trong sự rối loạn, và thực ra, rất mất trật tự; tất cả đều đang ở trong tình trạng tan vỡ, tan vỡ tới độ kinh khủng. Con tim của Mẹ Thiên Chúa lại đang ở trong trật tự, và thực ra, trong một cách thế duy nhất. Khi tôi trao hiến bản thân mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Thiên Chúa, thì rồi tôi cũng trao mình cho một trật tự đã được hiện thực hóa, cũng như trao hiến bản thân tôi cho một tiểu vũ trụ mà sự trật tự của nó đã được hiện thực hóa rồi. Và hiệu quả sẽ phải là: Con tim của tôi cũng đi vào trong trật tự. Và kết quả đến từ việc con tim của tôi đã đi vào trong trật tự sẽ là: Từ một con tim được điều chỉnh của tôi, thế giới chung quanh tôi cũng đi vào trong trật tự.

Sau đây là một bản mẫu để thực hiện việc Tận Hiến bản thân cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria:

Ôi lạy Mẹ của con,

hoàn toàn khiêm nhượng và với trọn tình mến,

nhân danh tất cả và cho tất cả,

Con quỳ gối xuống trước chân Mẹ.

Con thành kính cầu xin Mẹ,

Xin Mẹ hãy phù hộ chở che con,

Dưới tấm áo choàng bao bọc của Mẹ;

Và xin Mẹ hãy cứu giúp con trong giờ thử thách.

Này đây hỡi Mẹ giầu lòng cứu giúp,

Con đang sẵn sàng tận hiến hoàn toàn bản thân con

(Gia đình, Giáo xứ…),

Cho trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Xin Mẹ hãy dẫn dắt con

Đi vào trong sự tốt lành khôn cùng của Mẹ đối với Chúa Giê-su,

Đấng Cứu Độ của con.

Lạy Mẹ mến yêu,

Con xin trao hiến cho Mẹ toàn bộ lòng trí và sức lực con,

Để con có thể yêu mến Chúa Giê-su như Mẹ,

Cũng như có thể luôn luôn yêu mến Ngài

trong những người anh chị em của con.

Xìn nhào nặn trái tim con theo trái tim Mẹ.

Xin làm cho nó trở nên khiêm nhượng,

Bình dị, tinh tuyền, nhỏ nhắn, ngay thẳng và vui mừng,

Đến độ nó có khả năng trở thành một Tình Yêu vĩ đại.

Lạy Mẹ chốn trời cao,

Xin hãy cứu giúp con với ơn hộ phù thánh thiêng của Mẹ:

Trong những giờ thử thách,

Trong những cơn cám dỗ

Và trong những lúc thăng trầm của cuộc sống hiện tại.

Xin cứu con khỏi nỗi bất hạnh của cái chết đời đời,

Và nhờ vào Thánh Tâm Mẹ,

Xin giúp con được tái sinh để bước vào sự sống đích thực

Trong Vương Quốc mà Con của Mẹ,

Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa của chúng con,

Đấng hằng sống và hiển trị đời đời,

Đã dọn sẵn cho chúng con. Amen.

(Theo Kath.net và Kathpedia)

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist

Nguồn: simonhoadalat.com

Lễ Trái tim Đức Mẹ trong phụng vụ

Lễ kính Trái tim Đức Mẹ đã trải qua  rất nhiều giai đoạn thăng trầm. Sau đây là các biến cố chính.

Như chúng ta đã biết, lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ đã liên tục sinh động trong dòng lịch sử một cách riêng tư, nhưng đã không được thể hiện ra bằng các hình thái chính thức. Vào tiền bán thế kỷ XVII Tòa Thánh đã chấp nhận các huynh đoàn đầu tiên có mục đích tôn sùng trái tim Đức Mẹ: chẳng hạn Đức Giáo Hoàng Alessandro VII năm 1666, và Clemente IX trong các năm 1667-1669. Trong sắc phong chân phước cho linh mục Jean Eudes có thể đọc thấy như sau: “Người đã đội triều thiên cho hoạt động đáng công của người đối với Giáo Hội, khi được nung nấu bởi một tình yêu đặc biệt đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Maria, không phải là không được Thiên Chúa linh hứng, người đã là vị đầu tiên nghĩ ra  ý tưởng tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái tim Đức Mẹ”. Và qủa thật lễ phụng vụ kính Trái tim Đức Mẹ được cử hành lần đầu tiên ngày mùng 8 tháng hai năm 1648 tại giáo phận Autun bên Pháp.  Trong dịp đó cha Jean Eudes đã sáng tác các văn bản rất hay cho kinh thần vụ và thánh lễ. Tiếp theo đó vào năm 1669 Tòa Thánh không phê chuẩn các bản văn do cha soạn thảo, nhưng không từ chối lễ kính Trái tim Đức Mẹ.

Năm 1726, linh mục Gallifet đưa ra sáng kiến xin Tòa Thánh phê chuẩn lễ kính Trái tim Đức Mẹ cũng như các văn bản kinh thần vụ và thánh lễ, nhưng đã không thành công. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XIV đã cho phép huynh đoàn có trụ sở tại Roma cử hành lễ kính Trái tim Đức Mẹ trong nhà thờ San Salvatore in Onda. Sau cùng ngày 22 tháng 3 năm 1799 Đức Pio VI, trong khi bị đi đầy ở Firenze, cho phép Đức Giám Mục giáo phận Parma cử hành thánh lễ kính Trái tim Đức Mẹ. Ngày 31 tháng 8 năm 1805 dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio VII Bộ Phụng Tự công bố sắc lệnh cho phép cử hành lễ kính Trái Tim Đức Maria cho những ai xin, và sử dụng các văn bản kinh thần vụ và thánh lễ  Đức Bà xuống Tuyết mùng 5 tháng 8. Dĩ nhiên là đã có rất nhiều giáo phận và dòng tu xin cử hành lễ này.

Trong cùng thời gian này cũng gia tăng số các lời cầu Trái Tim Đức Mẹ với các ơn tha tội  và các huynh đoàn được thành lập theo giáo luật. Ngày 20 tháng 12 năm 1808 Đức Giáo Hoàng Pio VII nâng huynh đoàn đã được thành lập hai năm trước đó trong nhà thờ thánh Eustachio ở Roma lên hàng Trưởng huynh đoàn.

Thế rồi có vài sự kiện ngoại thường, trong ý hướng của Thiên Chúa, loan báo chiến thắng của lòng tôn sùng Trái tim Đức Trinh Nữ. Trong số các sự kiện ấy có vài biến cố lạ lùng xảy ra trong thời cách mạng Pháp: chẳng hạn như việc Đức Cha Dufriche-Desgenettes gợi ý thành lập Trưởng huynh đoàn Đức Bà Chiến Thắng tại Paris năm 1836; các mạc khải của Đức Mẹ tại Rue du Bac năm 1830; hoạt động của  vài tông đồ lớn như thánh Antoine M. Claret; việc thành lập nhiều học viện dòng tu lấy Trái tim Đức Mẹ làm điểm quy chiếu hay linh đạo.

Tuy nhiên, lễ kính Trái tim Đức Mẹ vẫn không có kinh thần vụ và thánh lễ riêng. Chỉ vào ngày 21 tháng 7 năm 1855 Đức Giáo Hoàng Pio IX mới cho phép điều này. Văn bản đã lấy hứng từ các văn bản có trước do thánh Jean Eudes biên soạn.  Rất mau sau đó một sáng kiến mới lấp ló ở chân trời: đó là việc thánh hiến thế giới cho Trái tim Đức Mẹ. Năm 1864 đã có vài Giám Mục xin phép Đức Giáo Hoàng thánh hiến thế giới cho Trái tim Đức Mẹ với lý do là để biện minh cho vương quyền của Mẹ Maria. Vào tháng 9 năm 1900 trong số các vụ bỏ phiếu tại đại hội được triệu tập ở Lyon đã có vụ bỏ phiếu trong nghĩa này: sau khi thánh hiến nhân loại cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, phải thánh hiến vũ trụ cho Đức Trinh Nữ với tước hiệu “Nữ Vương vũ trụ” Chiến dịch này do linh mục Deschamps phát động, được nhiều hiệp hội và nhất là dòng tu tôn sùng Trái tim Mẹ Maria yểm trợ. Với sự đồng ý của Tòa Thánh Italia là quốc gia đầu tiên được thánh hiến cho Trái tim Đức Mẹ, nhân dịp Đại hội thánh mẫu tại Torino năm 1897.

Trong thế kỷ XX có các biến cố mới chuẩn bị cho chiến thắng vĩ đại của việc tôn sùng Trái tim Đức Mẹ, đã được bà Marie Vallées báo trước. Ở đây chỉ cần kể ra ba sự kiện: thứ nhất các mạc khải của bà Bertha Petit (1870-1943) liên quan tới Trái tim sầu bi và vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria; các vụ hiện ra tại Fatima; các mạc khải cho nhà thần bí bà Alessandra de Balazar người Bồ Đào Nha. Việc xin thành lập lễ kính Trái tim Đức Mẹ đã phát xuất từ Fatima và Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha. Bất thình lình ngày 31 tháng 10 năm 1942 trong sứ điệp truyền thanh bằng tiếng Bồ Đào Nha Đức Giáo Hoàng Pio XII thánh hiến thế giới cho Trái tim Mẹ Maria. Ngài nói: “Trong giờ phút thê thảm này của lịch sử nhân loại , chúng con phó thác, chúng con giao phó, chúng con thánh hiến cho Mẹ, cho Trái tim  vô nhiễm nguyên tội Mẹ, không chỉ Giáo Hội nhưng cả thế giới bị xâu xé bởi các bất hòa tang tóc nữa”.

Tuy nhiên, điều đã được yêu cầu trong các mạc khải tại Tuy đã không phải là việc thánh hiến thế giới, nhưng là thánh hiến Nước Nga cho Trái tim Đức Mẹ, và việc thánh hiến này phải được làm bởi Đức Giáo Hoàng cùng với tất cả các Giám Mục trên toàn thế giới. Đây là điều đã được Đức Gioan Phaolô II làm một cách ngụ ý nhưng rõ ràng ngày 25 tháng 3 năm 1984.

Có thể nói việc thừa nhận phụng vụ lễ kính Trái tim Mẹ Maria sau cùng đã hoàn thành ngày mùng 4 tháng 5 năm 1944, khi Bộ Phụng Tự công bố sắc lệnh nâng lễ này lên bậc hai, với kinh thần vụ và văn bản thánh lễ riêng, mừng trong toàn Giáo Hội Latinh  ngày 22 tháng 8 trong Tuần bát nhật lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời. Về phần mình ngày 21 tháng 11 năm 1964 Đức Giáo Hoàng Phaolô VI khi kết thúc khóa họp lần thứ ba của Công Đồng Chung Vaticăng II, trước sự hiện diện của các Nghị Phụ đã canh tân việc thánh hiến thế giới cho Trái tim Đức Mẹ.

Với Thông điệp “Haurietis aquas” Đức Phaolô VI đã cống hiến cho chúng ta một trong các tài liệu giáo hoàng đẹp nhất liên quan tới lòng tôn sùng Trái tim Đức Mẹ, khi khẳng định rằng: “Thế rồi để cho lòng sùng mộ đối với trái tim vô cùng oai nghiêm của Chúa Giêsu đem lại các hoa trái phong phú thiện ích trong gia đình kitô và trong toàn xã hội loài người, các tín hữu có bổn phận kết hiệp một cách mật thiết lòng sùng mộ với trái tim vô nhiễm của Mẹ Thiên Chúa. Thật thế, thật là thích hợp, như Thiên Chúa đã muốn kết hiệp một cách bất phân ly Đức trinh nữ Maria diễm phúc với Chúa Kitô trong công trình cứu chuộc nhân loại, để cho sự cứu rỗi của chúng ta có thể nói được là hoa trái của lòng bác ái và các khổ đau của Chúa Giêsu Kitô, mà với chúng tình yêu thương và các khổ đau của Mẹ Người được kết hợp một cách chặt chẽ. Như thế dân kitô đã nhận được từ Chúa Kitô và từ Đức Maria sự sống thiên linh, sau khi đã trả nghĩa các vinh dự cho Trái tim rất thánh Chúa Giêsu, thì cũng dâng cho Trái tim rất yêu mến của Mẹ Thiên Quốc các cung kính của lòng đạo hạnh, tình yêu thương, biết ơn và đền bù tương tự. Phù hợp với chương trình rất khôn ngoan và ngọt ngào của Thiên Chúa Quan Phòng, mà chính chúng tôi đã muốn dâng kính và thánh hiến một cách trọng thể  Hội Thánh và toàn thế giới cho Trái tim vô nhiễm của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria”.

Gần đây hơn vào cuối Thông địêp đầu tiên “Đấng Cứu Độ Con Người” (4-3-1979), Đức Gioan Phaolô II đã viết những dòng rất ý nghĩa về Trái tim Mẹ Maria. Khi đề cập đến mầu nhiệm cứu độ, ngài viết: “Chúng ta có thể nói rằng mầu nhiệm này đã được thành hình dưới con tim của Đức Trinh Nữ thành Nagiarét, khi Người nói lên tiếng Fiat Xin Vâng của Người. Kể từ lúc đó trái tim đồng trinh và hiền mẫu này, dưới hoạt dộng đặc biệt của Chúa Thánh Thần, luôn luôn theo dõi công trình của Con Mẹ và đi tới với tất cả nhũng người mà Chúa Kitô đã và liên tục ôm vào trong tình yêu thương vô tận của Người. Và vì thế trái tim này cũng phải vô tận một cách hiền mẫu. Đặc thái của tình yêu mẫu tử này mà Mẹ Thiên Chúa đặt vào trong mầu nhiệm cứu độ và cuộc sống cùa Giáo Hội , tìm thấy sự diễn tả của nó trong sự gần gũi con người và tất cả các biến cố của nó. Mầu nhiệm của Mẹ hệ tại đó”.

MẸ MARIA 451

 
 

Linh Tiến Khải
Nguồn: vi.radiovaticana.va

09/06 – Thứ bảy tuần 9 TN. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.

BÀI ĐỌC I: Is 61, 9-11

"Tôi sẽ hớn hở vui mừng trong Chúa".

Bài trích sách Tiên tri I-sai-a.

Dòng dõi chúng sẽ được nổi danh giữa các dân tộc, miêu duệ chúng sẽ được biết đến giữa chư dân. Tất cả những ai thấy họ, đều nhận biết họ là dòng dõi được Chúa chúc phúc. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn nẩy lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8

Đáp: Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng Cứu độ tôi (c. 1a).

1) Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa tôi; miệng tôi mở rộng ra trước quân thù, vì tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi.

2) Chiếc cung những người chiến sĩ đã bị bẻ gãy, và người yếu đuối được mạnh khoẻ thêm. Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật, và những người đói khát khỏi phải làm thuê; người son sẻ thì sinh năm đẻ bảy, còn kẻ đông con nay phải héo tàn.

3) Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống, Chúa đày xuống Âm phủ và Chúa dẫn ra. Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có, Chúa hạ xuống thấp và Chúa nâng lên cao.

4) Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối; từ chỗ phân nhơ, Chúa nhắc kẻ khó nghèo, để cho họ ngồi chung với các vương giả, và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang.

ALLELUIA: x. Lc 2, 19

All. All.- Đức Trinh nữ Maria hiển vinh, đã ghi nhớ lời Chúa và suy niệm trong lòng. - All.

PHÚC ÂM: Lc 2, 41-51

"Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên và mẹ Người bảo Người rằng : “Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con”. Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?”. Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nagiarét, và Người vâng phục hai ông bà.

Đó là lời Chúa.