"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA HẰNG NGÀY TRONG THÁNG 03/2017Từ khóa:

ăn chay, kín đáo