"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Linh Đạo Khiết Tâm, Di Chúc Từ Thập Giá Chúa Giêsu

LINH ĐẠO KHIẾT TÂM, DI CHÚC TỪ THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU

Từ trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã trối Thánh Gioan cho Đức Mẹ và trối Đức Mẹ cho Thánh Gioan (x. Ga 19, 25-26 ). Mẹ Maria, với Trái Tim Vô Nhiễm mang thương tích Tình Yêu Cứu Độ, khi Con Một yêu dấu của Người bị lưỡi đòng đâm xuyên thấu Trái Tim (x. Ga 19,34 ) đã cảm nghiệm sâu sắc tình yêu hiệp thông hiến tế của mình với Đấng Cứu Thế và việc cộng tác của Người với Chúa Giêsu để tácï sinh nhân loại mới. Dưới chân Thánh Giá, Mẹ Maria đã nhận Thánh Gioan Tông Đồ, đại diện nhân loại mới, làm nghĩa tử theo di chúc của Chúa Giêsu. Và từ lúc đó thánh Gioan rước Mẹ về nhà mình.(x.Ga 19,27)

Chúng ta có thể nói được rằng: Dưới bóng Thánh Giá, Đức Mẹ Khiết Tâm với Trái Tim Vô Nhiễm mang dấu ấn Tình Yêu Cứu Độ, đã hạ sinh Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ chúng ta trong Giáo Hội Hiền Thê.


 

Những tin mới hơn