"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Linh đạo Khiết Tâm - Con đường tình yêu của Mẹ Maria

LINH ĐẠO KHIẾT TÂM -- CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU CỦA MẸ MARIA

I. LINH ĐẠO CỦA MẸ MARIA


Linh đạo Khiết Tâm là con đường mà Mẹ Maria với Trái Tim Vô Nhiễm đã yêu mến và hiến thân cho Thiên Chúa Tình Yêu, đồng thời tận tình yêu thương nhân lọai bằng trái tim tinh tế và nhạy cảm của một người mẹ thâm trầm sâu sắc. Chọn Đức Mẹ Khiết Tâm làm Tước Hiệu và Bổn Mạng của Hội Dòng, Chị nữ tu Khiết Tâm sống linh đạo Thánh Mẫu quy hướng vào Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, để nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ, sống kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng thời qua lăng kính Khiết Tâm, Chị Em gặp gỡ Thiên Chúa, Giáo Hội và Thế Giới…Như vậy, qua trung gian Hiền Mẫu Maria, Chị Em sống mầu nhiệm cứu độ. Tâm tình sống này đã được Đức Giêsu mặc khải từ trên Thánh Giá ( x Ga 19, 26-27 ). Và, cũng được Đức Gioan Phaolô II ghi đậm nét trong thông điệp:” Đấng CứuChuộc Con Người”:
“Thể theo Mầu Nhiệm Cứu Độ, chúng ta tin rằng không ai bằng Đức Maria, có thể đưa chúng ta vào chiều kích Thiên Chúa và chiều kích con người của Mầu Nhiệm Chúa Kytô” (ĐCCCN. 97 ) .
“Nhờ Mẹ Maria, Giáo Hội biết chắc rằng, mình sống Mầu Nhiệm Cứu Độ với tất cả chiều sâu và sự viên mãn sống động của Mầu Nhiệm đó”(ĐCCCN 99)
“Có thể nói được là Mầu Nhiệm Cứu Độ được thành hình trong Trái Tim của Người Trinh Nữ thành Nazaret, khi Người nói lời” Fiat, Xin Vâng”. Bắt đầu từ giây phút đó, Trái Tim của Đức Maria, một Đấng vừa là trinh nữ, vừa là Mẹ, với sự trợ giúp đặc biệt của Chúa Thánh Thần, không ngừng theo dõi công trình mà Con của Người thực hiện. Và Trái Tim đó đi đến với tất cả những ai đã được và không ngừng được Đức Giêsu ôm nhận trong tình thương vô hạn của Người. Và cũng chính vì vậy mà Trái Tim của Đức Maria là Trái Tim vô biên của một người Mẹ”( ĐCCCN 97).
Qua linh đạo Khiết Tâm, Mẹ Maria đã đồng hành với Đức Kytô Cứu Thế: Từ cung lòng trinh khiết của Mẹ, đến Hang Bêlem và dọc suốt cuộc hành trình cứu thế cho đến Núi Sọ. Vì vậy , Mẹ cũng đồng hành với Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, trong tư cách Cộng Đoàn cũng như từng Chị Em.

II. LINH ĐẠO KHIẾT TÂM, DI CHÚC TỪ THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU
Từ trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã trối Thánh Gioan cho Đức Mẹ và trối
Đức Mẹ cho Thánh Gioan (x. Ga 19, 25-26 ). Mẹ Maria, với Trái Tim Vô Nhiễm mang thương tích Tình Yêu Cứu Độ, khi Con Một yêu dấu của Người bị lưỡi đòng đâm xuyên thấu Trái Tim (x. Ga 19,34 ) đã cảm nghiệm sâu sắc tình yêu hiệp thông hiến tế của mình với Đấng Cứu Thế và việc cộng tác của Người với Chúa Giêsu để tácï sinh nhân loại mới. Dưới chân Thánh Giá, Mẹ Maria đã nhận Thánh Gioan Tông Đồ, đại diện nhân loại mới, làm nghĩa tử theo di chúc của Chúa Giêsu. Và từ lúc đó thánh Gioan rước Mẹ về nhà mình.(x.Ga 19,27)
Chúng ta có thể nói được rằng: Dưới bóng Thánh Giá, Đức Mẹ Khiết Tâm với Trái Tim Vô Nhiễm mang dấu ấn Tình Yêu Cứu Độ, đã hạ sinh Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ chúng ta trong Giáo Hội Hiền Thê.

III. LINH ĐẠO HỘI DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ

1. “Khiết Tâm : Tước Hiệu -Bổn Mạng–Linh Đạo”


Đấng Sáng Lập Marcelô Piquet Lợi đã chọn Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria làm Tước Hiệu, Bổn Mạng và Linh Đạo của Hội Dòng. Qua Sắc lệnh thành lập và Quy Chế tiên khởi của Dòng (x. SLTL 1, QC 3), Đấng Sáng Lập đã xác định Đức Mẹ Khiết Tâm là Đấng phù hộ và gương mẫu đời sống thánh hiến của Chị Em Khiết Tâm.

2. Sống Linh Đạo Khiết Tâm

a/2. Trong Trái Tim Vô Nhiễm. Mẹ Maria là cung thánh huyền nhiệm của Chúa Ba Ngôi. Khiết Tâm Đức Mẹ ngập tràn ánh sáng Tình Yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Với tước hiệu Khiết Tâm, Chị Em phải luôn ý thức luyện tập mình sống họa ảnh của Me. Với bổn mạng Khiết Tâm, Chị Em tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, cùng với Mẹ phạt tạ Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu và luôn khẩn cầu Mẹ che chở độ trì cho mình. Với linh đạo Khiết Tâm, Chị Em quyết tâm dấn bước theo dấu chân Mẹ trong đời sống thánh hiến cho Thiên Chúa Ba Ngôi, hiến thân phụng sự Giáo Hội và Xã Hội trần gian.
Sống linh đạo Khiết Tâm, Chị Em qui hướng vào Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, để nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ, sống kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi. Qua lăng kính Khiết Tâm của Mẹ, Chị Em gặp gỡ Thiên Chúa, Giáo Hội và Thế Giới hôm nay ( x.Hc 7 ). Vì qua linh đạo Khiết Tâm, Mẹ Maria với Trái Tim Vô Nhiễm, đã yêu mến và hiến thân cho Thiên Chúa Tình Yêu, đồng thời tận tình yêu thương nhân lọai bằng trái tim tinh tế và nhạy cảm của một người mẹ thâm trầm sâu sắc.
b/2. Trong Trái Tim Mang Dấu Aán Tình Yêu Cứu Độ. Dưới chân Thánh Giá, Mẹ Maria đã sống trọn vẹn lời tiên tri Siméon: “ Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” (Lc 2,35 ; x. Ga 19,34).“ Đức Maria đã đau đớn chịu khổ cực với Con một của mình và dự phần vào hy tế của Con, với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế lễ vật do lòng mình sinh ra”(GH 58 ) Chính dưới chân Thánh Giá, Mẹ Maria đã “ cộng tác vào việc hạ sinh “ nhân loại mới. Thật vậy, “ Ngài thật là Mẹ các chi thể của Chúa Kitô, vì đã cộng tác trong đức ái để sinh ra các tín hữu trong Giáo Hội là những chi thể của Đầu” ( GH 53 ). Vì thế,“trên bình diện ân sủng, Ngài thật là Mẹ chúng ta” (x. GH 61; 63 ; Rm 8,9).

3. Sống như Mẹ đã sống

1/3. Chiêm ngắm và bắt chước. Chị nữ tu Khiết Tâm chiêm ngắm và bắt chước Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria là tấm gương phản ánh Trái Tim Rất Thánh của Chúa Giêsu và là con đường dẫn tới Đấng Cứu Thế. ( x.TSMM 57,5 ). Cùng với Người, và trong Tình Yêu Thánh Linh, chị em sống kết hiệp với Chúa Cha.
Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria là tấm gương phản ánh mầu nhiệm Giáo Hội và là con đường dẫn tới Giáo Hội, Nhiệm Thể Đức Kitôâ ( x. GH 63-64; TSMM 57,1). Chị em tận tình yêu mến và gắn bó với Giáo Hội Mẹ, đồng thời tích cực xây dựng Giáo Hội địa phương.
Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria là tấm gương phản ánh những ước vọng sâu xa của ngườiø thời đại hôm nay (TSMM 57,4 ). Trái tim Mẹ đến với mọi người và đặc biệt gần gũi với đời sống của họ (ĐCCCN 22,4). Theo gương Mẹ, chị em hướng lòng về thế giới hôm nay, để tận tình phục vụ và góp phần cứu rỗi.
2/3. Sống họa ảnh Đức Mẹ Khiết Tâm.
Là Trinh Nữ và Hiền Mẫu, Đức Mẹ Khiết Tâm trở nên gương mẫu tuyệt vời của người nữ tu Khiết Tâm. Chị em quyết tâm sống họa ảnh củûa chính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria:
- Một trái tim trong sạch, luôn sống trong ân sủng (Lc 1,28 )
- Một trái tim nghèo khó luôn sống phó thác( Lc 1,48.53 )
- Một trái tim tuân phục,luôn lắng nghe và thực hành Ý Chúa(Lc1,38 )
- Một trái tim khôn ngoan, luôn sẵn sàng đối thoại (Lc 1,34 )
- Một trái tim ca ngợi, luôn cảm tạ hồng ân Thiên Chúa (Lc 1,46 –55)
- Một trái tim quảng đại, luôn hăm hở phục vụ (Lc 1,39-56 )
- Một trái tim tông đồà nhiệt thành giới thiệu Đấng Cứu Thế ( Mt 2,11)
- Một trái tim tế nhị, cảm thông chuyển cầu cho tha nhân ( Ga 2,3 )
- Một trái tim trung thành và dũng cảm, biết sống hy sinh (Ga 19,25 )

Vì vậy, Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria đưa chị em vào chiều kích Thiên Chúa và chiều kích con người trong Mầu Nhiệm Cứu Độ của Đức Kitô.(x. ĐCCCN 97 ). Cùng với Đức Mẹ Khiết Tâm, chị em sống Thánh Ý Cứu Độ của Chúa Cha: sẵn sàng chịu đau khổ vì tình yêu, để hiệp thông sâu xa với Hy tế Thập Giá. biết sống hy sinh vì Đức Kitô và Anh Chị Em đồng loại

Qua linh đạo Khiết Tâm, Mẹ Maria đã đồng hành với Đức Kitô Cứu Thế: Từ cung lòng trinh khiết của Mẹ, đến Hang Bêlem và dọc suốt cuộc hành trình cứu thế cho đến Núi Sọ. Vì vậy , Mẹ cũng đồng hành với Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, trong tư cách Cộng Đoàn cũng như từng Chị Em.


(Hiến Chương Dòng KTĐM)

Sr. Eulalie Hạnh Hương - 2007