"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Thánh lễ giỗ lần thứ 53 Đức Cha Marcel Piquet Lợi tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang

Hình ảnh thánh lễ giỗ lần thứ 53 Đức Cha Marcel Piquet Lợi
được cử hành tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang,
do Đức Cha Giuse, Giáo mục giáo phận chủ tế  

vào lúc 17g00, ngày 11/7/2019


CMavpys7SVWGWC rsjIj4582iZzkklph1QS0Ltk8a7kcdkenrFy0FP5pMi1sqXJWIBmzelIYpTcNMev1uWqcoKMYAas2EhxQZW2bvmcM8h6DgQ3956alUhVBXDPzO LGfaNzL96810NEF DoWz4n LdaMf9Qw42wM7OzRirsQv2htj8Pst LRS nTenOiDAN5VpwCDtSbnP8GKNSZNH2JF8netG ZaehDJIu83mpWxgGYKIe2ecBVP73U6TLsE1
WXG5Yas8A3VHZcwzLm1BjTIsqmW2xYpuDrlwsB0wz9wXuFQdBAXNazsjWcN3602gTLT73qsxk1tvH4q7JI9yfzKosQ2BUdof1B7 zpR4VtsAw7PRtEEuPHL9s77tiYE R662gmmLAjacG4 9ef4OMocb2ZEd6R7Os7vZt4DJTJhjkfKT1L090GKB0KnhZMEX5YsGyKtOXWe F6Js10kgN3kha50mwP30ldy 72gGWi1kKoTDcc8w ck0vVjJ6bY
LFkUbVq7g0P5Km1eluxzODx6Cq0BKQYKXZccrzJWOLlGs4GagKnqGYgcFo9Hf0DkXaSUGttCpGdyWJQOz8zGasTze0aG lcsZXdvsv2fpICK36T0g2hIK3Q6J6cjQoRTAssIHFjpG2ucZyIIIl 7YDXhlt4x6maRtD Illwd5fx3kbiF0nGlSC8zs rITo2O6TFFXKwFkh03rGmk05D09AJHR5PeF61qZTeDfmJwer3nmn4IqccXKCJasmlGW a
4mT8O6NURzZqUhCRFSvGe9DosI6xushKnt6 KBx99ihDzdm2v4Fh6rdNOrjNkkPgstkclmj jNp4VGi9PuWHzC0iGe6jKLVahMvfRj5SIHhCZYMW7nqxgnWExGXyc6VUzMs1OZ29m DbYD22nkiCj6r 7oVUGd30aH9qTvkmIq d3 OCfcEGRvyizsO4oFzMwKOUJyr3e9RWtk BdMViZD5WKIRixIvfL7s0nRCdVVVqjqMrqZvxbjoCOQH7dN
j8LU9cSFTPmMP2d0kwKGDMtINXlm8gExbtoZHrS4NulhsE2fYFTk4d TT 3gxiaiMkDZIavU5wSPUYSBuAp4yoBgHvLoVG04KXmC3CcY4Q0nAW6 jMhbkrOBNG60eCZEf6ijSds9IYwtVwiOAsRCgfFgvjoo89MHG Zxcr QNHH5a6vqPMS7kFgy6bpAHgA10Rf6N8pCGUaDVp2k5BwxGvGnwIcEzxJCW4JXp3srRrdu3NQ3ARez1DNAh4bylWU


XEM THÊM HÌNH ẢNH

Nguồn: giaophannhatrang.org
Từ khóa:

cử hành, nhà thờ