"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm B

SUY NIỆM TIN MỪNG Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B

SỐNG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH


Trong Mùa Phục Sinh, các tín hữu Kitô giáo, đặc biệt Công Giáo đều mừng sự phục sinh của Đức Kitô, vì đây là trung tâm điểm của niềm tin Kitô giáo vào Đức Kitô Đấng đã sống lại sau ba ngày chết trong mồ.  Câu hỏi đặt ra là có phải hết mọi Kitô hữu đều tin như vậy không, hoặc có nhiều người nghi ngờ niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, và do đó nghi ngờ vào sự phục sinh của chính mình không?


Có thể nói tìm câu trả lời không phải dễ dàng, vì là vấn đề cá nhân sống đức tin của mình vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô, Đấng phục sinh.  Người ta chỉ có thể xác định sự nghi ngờ vào sự phục sinh của Đức Kitô và của cá nhân tín hữu khi thấy các dấu hiệu sống đạo bên ngoài của họ, như bỏ đạo, như bỏ không còn tham dự các Thánh Lễ Chúa Nhật, như không còn giữ các giới răn của Chúa và Hội Thánh, hoặc nếu còn giữ những điếu ấy thì chỉ giữ cho qua lần chiếu lệ để lương tâm khỏi bị cắn rứt, hay để người khác nhìn mình là vẫn còn có đạo.  Tuy nhiên tất cả các suy nghĩ trên đều không xác quyết 100% sự nghi nghi ngờ của họ vào sự phục sinh của Đức Kitô hoặc của chính họ được, bởi vì không ai có thể đọc thấy nó trong đáy sâu thâm tâm của bất cứ ai đang muốn sống, muốn sống lâu dài, và nhất là muốn sống trường tồn mãi mãi, mà chỉ có Đạo Kitô họ tin (cho dù cách sống đạo thế nào đi nữa!) mới có thể tặng ban như chính Đấng lập Đạo đã phán: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.


Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh có thể giúp soi sáng các Kitô hữu để củng cố niềm tin vững chắc hơn vào sự phục sinh của Đức Kitô và của chính mình.  Đứng vậy, Thánh Phêrô trong Công Vụ Sứ Đồ (Bài I) đã qủa quyết với những người Do Thái là đồng hương, là anh chị em với ngài về Đức Kitô rằng: "Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, Con của Ngài, Đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Philatô, trong khi Philatô xét là phải tha cho Người. Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh, Đấng Công Chính, và xin tha tên sát nhân cho anh em, còn Đấng ban sự sống thì anh em lại giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, điều đó chúng tôi xin làm chứng."   Thánh Phêrô và các tông đồ đã làm chứng Đức Kitô phục sinh bằng chính sự sống của các ngài khi chịu tử đạo.


Trong Bài đọc thứ hai, thánh Gioan tông đồ nâng đỡ đức tin của các Kitô hữu khi họ thất vọng vì phạm tội bằng việc xác quyết Đức Kitô phục sinh hiện đang ngự bên hữu Chúa Cha và làm trạng sư cầu bầu cho họ được thứ tha:  "Cha viết những điều này cho các con, để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai đã phạm tội, thì chúng ta có Đức Giêsu Kitô, Đấng công chính, làm trạng sư nơi Đức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội chúng ta; không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. Chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người."   


Qua những lời thánh kinh của bài đọc một và hai cho chúng ta thấy ngay từ đầu, đức tin của các Kitô hữu không hẳn hoàn toàn vững chắc vào Đức Kitô phục sinh đâu, nên các tông đồ luôn phải rao giảng, làm chứng và khích lệ đời sống đức tin của họ.


Bài Tin Mừng cho ta thấy rõ hơn sự nghi ngờ của hai môn đệ trên đường Emmaus và các tông đồ khác lúc họ bàn tán với nhau về việc đã xem thấy hay không, và ngay cả lúc xem thấy Đức Kitô phục sinh: "Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người phán: "Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh."   Xem ra việc tin vào sự phục sinh của Đức Kitô không phải dễ, vì ngay cả những người sống với Ngài cũng không thoát được sự nghì ngờ lúc ban đầu.


Điều giúp mỗi người chúng ta hôm nay sau hơn hai mươi thế kỷ đang tin vào Đức Kitô phục sinh có thể củng cố thêm đức tin của mình, không phải chỉ bằng việc tham dự các nghi thức phụng vụ bên ngoài, nhưng là sống tương quan của Đạo mật thiết hơn với Đấng lập Đạo, cũng là Đấng phục sinh trong niềm tin Kitô hữu của mình.  Nhưng làm sao để có thể sống tương quan thân tình ấy?


Trong bài đọc thứ nhất, thánh Phêrô chỉ ra một cách cụ thể là ăn năn hối cải"Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc Người dùng miệng các tiên tri mà báo trước. Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xoá bỏ".   Sự thực rõ ràng ở đây là: Tội làm chúng ta đánh mật niềm tin nơi Thiên Chúa và nơi Đức Kitô phục sinh, vì thế cần phải ăn năn hối cải chừa bỏ tội lỗi.  Cứ thường thì những người quen phạm tội dần dần sẽ đánh mất đức tin, và nếu còn thì đức tin ấy rất yếu ớt khi gặp sóng gió bão táp trong cuộc đời.  Do đó câu hỏi đặt ra lúc đầu về sự nghi ngờ vào Đức Kitô phục sinh và sự phục sinh của các Kitô hữu không phải không có lý.  Do đó muốn thấy niềm tin của mình còn vững chắc hay không, thì theo thánh Phêrô, cứ xét xem mình có hay phạm tội và có biết ăn năn hối cải hay không.


Trong bài đọc thứ hai, thánh Gioan cho chúng ta một con đường tuyệt với để sống tương quan thân tình với Đức Kitô phục sinh, đó là luôn giữ lời của Ngài: "Chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. Ai nói mình biết Người, mà không giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý. Còn ai giữ lời Người, thì quả thật, tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy."   Gọi là tuyệt vi vì giữ lời là cách sống và diễn tả tình yêu rất đúng đối với mọi thứ tình yêu của con người và ngay cả với Thiên Chúa, bởi trong tình yêu rất cần sự tín thác và trung tín.


Riêng Bài Phúc âm cho chúng ta thấy rõ hơn cách sống động đánh tan sự nghi ngờ của các tông đồ và môn đệ vào sự phục sinh của Đấng Kitô khi chính Ngài hiện ra, ăn uống và đàm đạo với họ. Và cách giúp họ và chúng ta hôm nay vững tin vào Ngài thì nhờ vào Thánh Kinh bởi vì:  "Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh,"  nhờ vậy họ và chúng ta có thể hiểu được chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong Con của Ngài là Đức Kitô. 


Một điều quan trọng khác Bài Tin Mừng dạy các tông đồ và chúng ta củng cố đức tin vào Đấng Kitô phục sinh là tiếp tục làm chứng nhân cho Ngài:  "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".


Tóm lại, việc sống Đạo, tức sống đức tin, sống tương quan tình yêu với Đấng lập Đạo là Đức Kitô phục sinh không thể hời hợt và tùy thuộc vào hoàn cảnh hay ý thích, mà chính là lý tưởng và sự sống tuyệt đối gắn bó đời sống ta với Thiên Chúa và Đức Kitô phục sinh.  Đức tin hay cách sống Đạo từ đó trở nên hơi thở và sự sống của chính mình.  Một khi lơ là cách sống đức tin, thì cũng tự mình đánh mất chính sự sống của mình nơi Thiên Chúa.  Nên người Kitô không là chứng nhân thì sẽ không sống trọn vẹn cuộc sống Kitô hữu của mình.  Người Kitô chứng nhân cũng chính là người Kitô hữu đang sống đức tin mạnh mẽ vào Đức Kitô phục sinh và vào sự sống lại của chính mình trong Thiên Chúa.

Lm. Raphael Xuân Nguyên