"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

28 câu hỏi về Mùa Chay (6- 10)

28 câu hỏi về Mùa Chay (Câu 6- 10)

28 câu hỏi về Mùa Chay giúp các tín hữu hiểu rõ hơn Mùa phụng vụ, để yêu mến và không ăn chay cách thiếu hiểu biết.
Hôm nay chúng ta tìm hiểu câu 6 - 10.

 

6. Những biểu hiện nào của việc sám hối ?

 

Việc sám hối bên trong của người Kitô hữu có thể có những biểu hiện rất khác nhau. "Kinh Thánh và các Giáo Phụ nhấn mạnh trên tất cả ba hình thức: ăn chay, cầu nguyện và bố thí, mà thể hiện qua việc chuyển đổi trong mối quan hệ đối với chính mình, đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Cùng với sự thanh tẩy triệt để do Bí tích Rửa tội hoặc sự hy sinh mang lại, các tội nhân kể đó như là phương tiện để có được sự tha thứ tội lỗi, cố gắng hòa giải với tha nhân, nước mắt của sự hối cải, mối quan tâm cho sự cứu rỗi của những người khác, lời chuyển cầu của các thánh và thực hành bác ái phải "bao trùm tội nhân" (1 P 4.8) (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1434)

 

7. Người kitô hữu buộc phải làm việc sám hối ?

 

"Tất cả các tín hữu, mỗi người tùy theo những cách khác nhau của họ, buộc phải theo luật của Thiên Chúa để làm việc sám hối. Tuy nhiên, để tất cả các tín hữu có cùng một việc đền tội, Giáo Hội đã đặt ra những ngày nhất định để trong thời gian này các tín hữu dâng hiến một cách đặc biệt cầu nguyện, làm các công việc đạo đức, bác ái, và quên mình trong việc hoàn thành nghĩa vụ riêng được trao một cách trung thành tuyệt đối, và nhất là tuân giữ việc ăn chay và kiêng thịt (Giáo luật, số 1249)

8. Có những ngày và giờ nào để sám hối ?

 

"Trong Giáo Hội phổ quát, tất cả các buổi thứ sáu hàng năm và Mùa Chay là những ngày và thời gian để sám hối. "(Giáo Luật, số 1250)

9. Người Kitô hữu phải làm gì trong những ngày thứ sáu hằng năm ?

 

Để tưởng nhớ cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô trên Thập Giá", mỗi thứ sáu, trừ khi trùng hợp với lễ trọng, các tín hữu buộc phải kiêng thịt, hoặc bất kỳ thực phẩm khác theo qui định của Hội Đồng Giám Mục; các tín hữu phải ăn chay và kiêng thịt vào ngày thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. "(Giáo Luật, số 1251)

10. Mùa Chay bắt đầu khi nào ?

 

Mùa Chay bắt đầu vào ngày thứ Tư Lễ Tro và kết thúc ngay lập tức trước khi Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa (Thứ Năm Tuần Thánh). Trong suốt giai đoạn này được kể như là một sự thống nhất:

1) Thứ tư Lễ Tro,

2) Các Chúa Nhật, I-II ; III, IV, V ; và Chúa Nhật Lễ Lá,

3) Lễ Truyền Dầu.

4) Các ngày lễ.


Nguồn : Theo Catholique.org

Thiệu Chuyên chuyển dịch