"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Kinh Thánh bằng hình: Lễ Mình Máu Thánh Chúa - năm B

 

WGPSG -- Đức Giêsu đã thiết lập Giao Ước mới, giao ước của tình yêu qua sự hiến dâng chính bản thân mình làm của lễ cứu chuộc con người. Giao Ước giữa Thiên Chúa và con người. Giao Ước này được khởi đầu trong lịch sử cứu độ của Dân Do Thái và được hiện thực cách trọn vẹn trong Đức Giêsu Kitô.Giáo hội vẫn nhắc nhớ và hiện thực hóa giao ước này trong Bí tích Thánh Thể, như lời Ngài đã truyền dạy:

“Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19).

(Trích Phụng vụ Lời Chúa: Lễ Mình Máu Thánh Chúa - năm B)

Jothganh
Nguồn: tgpsaigon.net

Kinh Thánh bằng tiếng Việt