"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Kinh thánh bằng hình: CN Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C


 
Nguồn: tgpsaigon.net
Từ khóa:

môn đệ, bình an