"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Kinh thánh bằng hình: CN IV PS C. CN Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu

Nguồn: tgpsaigon.net