"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Phục Sinh năm B. Chúa Nhật lòng Chúa thương xót

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Phục Sinh năm B. Chúa Nhật lòng Chúa thương xót

Lời Chúa: Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

 
 
Từ khóa:

môn đệ, bình an, gọi là