"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Sức mạnh tinh thần liên lạc mật thiết với sự thao luyện thân thể.

Muốn thành công
Sức khỏe được dồi dào hay không là do phương thức họa động của các hạch nội tiết có đẩy đủ và việc giữ gìn vệ sinh có đúng phép hay không.

Thành công và hạnh phúc có được là nhờ năng lực, tâm đức và tinh thần, những năng lực ấy nhờ luyện tập mà nẩy nở. Các nhà vô địch đấu quyền, quần vợt, các ngôi sao trên sân khấu sở dĩ hơn người được là nhờ biết chuyên chú luyện tập môn thể thao hay ngành nghệ thuật của mình.

Nếu muốn thành công, bạn phải để tâm theo đuổi sự thành công. Cũng như các nhà vô địch đánh cầu hoặc đấu gươm, bạn có thể đạt đến mục đích nếu bạn chịu luyện tập theo phương pháp, chịu coi sự luyện tập ấy là một công việc cốt yếu cảu đời bạn.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hay lười biếng vì thân thể suy yếu hay vì các hạch nội tiết hư hỏng thì hãy làm cho sức khỏe và sinh lực tăng lên.

Nếu bạn bị thất bại, hoặc vì chán nản thì  sự thất bại ấy vì bạn mà ra; bạn thiếu một số năng lực hay những năng lực ấy quá yếu: ý chí, nghị lực, nhẫn nại, tinh thần thực tiễn, tinh thần hợp lý trật tự, trí nhớ, tưởng tượng…

Sự quân bình giữa thân thể và tinh thần
Bao nhiêu năng lực ấy phải có đủ cả. Và nhiều càng tốt. Trong người bạn còn có những chổ yếu thì sự quân bình giữa thân thể và tinh thần chưa thể có được. Nếu bạn muốn thành công thì bạn phải đem hết sức cố gắng cải thiện con người bạn, phải chú trọng trau dồi những năng lực vật chất, tinh thần và tâm đức của bạn. Những năng lực ấy, khi rèn luyện được rồi, sẽ làm thành một cái vốn riêng của bạn. Bạn học giỏi. Bạn có nhiều bằng cấp cao. Tốt lắm. Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ để thành công. Muốn thành công và hưởng hạnh phúc ở đời, bạn phải có nhiều năng lực thực tiễn hơn.

Phải có một sự quân bình đầy đủ, nghĩa là phải trau dồi tinh thần, thân thể và tâm đức. Phải phát triển ý chí, nghị lực, quả quyết, tính công bình, óc vị tha, nghệ thuật làm vui kẻ khác, và trước hết tập tự kỷ ám thị. Hãy luôn nhớ câu này: “Muốn thành công trên đường đời, phải làm chủ được thời cuộc. Muốn làm chủ được thời cuộc phải làm chủ được người chung quanh, phải làm chủ lấy mình”.

Thể dục
Có người cho rằng sức khỏe không cần thiết lắm. Bắp thịt không nở nang, khí huyết không trong sạch cũng không quan hệ gì. Nhưng sức khỏe là một phương tiện để mà sống. Nếu bạn ăn ở không hợp với vệ sinh, không lo tập thể dục hằng ngày thì làm sap cho trí thông minh và sức mạnh tinh thần của bạn phát triển được.

Óc não điều khiển hành vi tâm đức và tinh thần của bạn. Nhưng nếu óc não ấy không được một thứ khí huyết trong sạch có nhiều dưỡng khí bồi dưỡng thì làm sao nó làm việc đắc lực được? Muốn cho khí huyết trong sạch, muốn cho óc não động tác điều hòa, bạn phải theo những điều kiện vệ sinh mà chúng tôi sẽ chỉ dẫn ra sau đây.

Sự phát triển tinh thần và tâm đức phải đi đôi với sự phát triển của thân thể. Người nào muốn tinh thần và tâm đức được phát triển thì không thể không lo rèn thân thể được.

Trí dục và đức dục
Muốn thành công và sung sướng trong đời, về mặt thể chất phải nâng cao sinh lực, làm cho bắp thịt nở nang, khí huyết trong sạch, cá tuyến nội tiết mạnh khỏe. Về mặt tinh thần, phát triển trí nhớ, óc tưởng tượng, tinh thần hợp lý. Về mặt tâm đức, phát triển ý chí, óc tưởng tượng, óc quyết đoán, sức hành động, phải hiểu nghĩa vụ và tuân theo luật tự nhiên; phải biết vị tha và lạc quan. Về mặt thực tiễn phải biết nhận rõ các giá trị, phải hiểu người, biết nghề. Về mặt xã hội, phải biết uy tín sức hấp dẫn của mình để gây cảm tình và tín nhiệm ở kẻ khác. Về mặt thẩm mỹ, phát triển mỹ cảm và ham lo sửa mình.

Hai con người
Phép cải tạo sinh lực có mục đích làm cho những chổ yếu trong con ngưởi trở nên mạnh và làm cho nhân phẩm điều hòa. Trong mình bạn có hai con người khác nhau. Một người “tiêu cực”, bi quan, hoài nghi, dễ bị lôi cuốn vào những tật xấu; không chịu gắng sức, ưa nói xấu kẻ khác, ganh tị, oán hờn. Trái lại con người “tiêu cực” ấy còn có người “tích cực”. Con người này ưa chân lý, biết tự tin, hắng hái, khoan hồng, ưa giao thiệp và giúp đỡ kẻ khác. Con người tích cực này bạn phải lo trau dồi luôn.

Khi bạn phát triển được chổ mạnh và tích cực rồi, thì những chổ yếu và tiêu cực phải tàn lụi và tiêu diệt. Các bạn lo tập tánh lạc quan, hăng hái, tự tin, khoan hồng, vị tha, trật tự, sẵn lòng, quyết đoán, nhẫn nại, can đảm, và mỗi ngày mỗi tiến bộ thêm trong phạm vi nghề nghiệp cả mình.

Muốn thành người hoạt động
Bạn phải trở nên một người hoạt động. Bạn phải thực hiện những điều bạn suy nghĩ. Bạn lo phát triển nhân phẩm mình, phải tạo cho mình thành người chắc chắn, không thay đổi. Ta thấy rằng trong mình bạn có hai con người. Bạn phải phá triển con người tốt để tiêu diệt con người xấu. Người nào khi vui, khi buồn, khi bạc nhược, khi can đảm, khi do dự, khi quả quyết, khi ủ rũ, khi hăng hái, người ấy không làm chi nên việc cả. Ấy là một người tầm thường, hay gặp sự thất bại. Đời sống của người ấy là một đời sống bất nhất, mà đã bất nhất thì không thể thành công. Người ấy dễ bị những sức mạnh lặt vặt xô đẩy. Người ấy không thể sắp đặt, làm việc của mình theo một mục đích nhất định. Vậy thì muốn thành công, bạn phải theo đuổi một mục đích nhất định, đó là đầu đề cốt yếu của bài học này.

Cải tạo hoàn toàn con người của bạn
Nhưng có một mục đích mà bạn có thể theo đuổi không ngừng và không sợ lầm lạc, ấy là sự cải thiện hoàn toàn con người bạn. Khi bạn quyết định như vậy rồi, tâm hồn bạn sẽ bình tĩnh, vững chắc, yên ổn, khoan khái. Tất cả hành vi, ý nghĩ và tình cảm của bạn phải hướng về cái mục đích ấy. Chúng tôi muốn các bạn nhắm mắt tin tưởng nơi sự thành công của mình. Mỗi ngày bạn nên thảo một chương trình hành động, ghi vào đó phần luyện tập thân thể và tinh thần và bền chí mà theo.

Cần nhất là bền chí. Không bền chí không thể thành công. Tất cả những người thành công đều là người bền chí. Bền chí là một năng lực cần phải phá triển như bao nhiêu năng lực khác.

Trích trong tập sách CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC của Bác sĩ Victor Pauchet, Thiên Giang và Phạm Cao Tùng biên dịch