"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Bạn sẽ chiến thắng ma quỷ khi bạn ở cùng với Chúa

Bạn sẽ chiến thắng ma quỷ khi bạn ở cùng với ChúaChúng ta không thể nào tự sức mình chống lại sự dữ/ma quỷ vì nó mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng Chúa đã không để chúng ta thiếu thốn sự gì cả. Chúng ta có đạo binh thiên thần hỗ trợ nhờ lời cầu nguyện, thần lực là Thánh Thể, Lời Chúa là ánh sáng soi đường, ơn chữa lành qua bí tích Hòa giải (xưng tội) và những vũ khí mà Thánh Phaolô đã khuyên bảo chúng ta hãy mặc lấy trong post hôm qua. Nếu chúng ta dùng hết tất cả những khí cụ Chúa ban, thế giới sẽ là khác biết bao.

Thánh vịnh 144

Chúc tụng CHÚA là núi đá cho tôi nương ẩn,
là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,
luyện thành tay võ nghệ cao cường.

2 Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,
là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi.
Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp,
Người bắt chư dân quy phục quyền tôi.

3 Lạy CHÚA, con người có là chi, mà Chúa cần biết đến ?
Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải lưu tâm ?

4 Ấy con người khác chi hơi thở,
vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu.

5 Lạy CHÚA, xin nghiêng trời ngự xuống,
chạm núi cao cho toả khói mịt mù ;

6 xin tung chớp loà khiến địch quân tán loạn,
phóng tên bay làm chúng phải rã tan.

7 Từ cao thẳm xin đưa tay giải thoát,
cứu con lên khỏi đáy nước mênh mông,
khỏi thế lực nước ngoài.

8 Miệng chúng nói toàn điều xảo trá,
giơ tay thề chỉ biết thề gian !

9 Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới,
thập huyền cầm, con gảy đôi cung.

10 Chính Ngài cho các vua thắng trận,
cứu mạng Đa-vít, kẻ trung thần,
khỏi lưỡi gươm ác nghiệt.

11 Xin cứu độ và giải thoát con khỏi thế lực nước ngoài ;
miệng chúng nói toàn lời xảo trá,
giơ tay thề : chỉ biết thề gian.

12 Mong đàn con trai ta mạnh như cây vừa lớn
đang tuổi xuân mơn mởn ;
mong bầy con gái ta đẹp như hình mỹ nữ
khắc trên cột đền đài.

13 Mong sao kho lẫm ta đầy ứ đủ mọi thứ hoa màu.
Số chiên cừu tăng lên ngàn vạn
tràn ngập khắp đồng quê.

14 Mong sao giống bò bê mập tròn béo tốt,
không chết chóc lạc đàn ;
và mong sao đầu đường cuối phố
không vẳng tiếng khóc than.

15 Hạnh phúc thay dân nào được may mắn như vậy !
Hạnh phúc thay dân nào được CHÚA TRỜI làm Chúa !
 
 
Nguồn: Facebook Tình Yêu và Trách Nhiệm