"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Chị Em Khiết Tâm Mừng Lễ Bổn Mạng Hội Dòng

            Do Lịch Phụng vụ năm nay sẽ không cử hành Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, vì trùng vào ngày lễ trọng - Kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, thế nên Chị em Khiết Tâm đã long trọng Mừng Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Bổn Mạng Hội Dòng vào ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 15/06/2019.
 
            Từ sáng sớm, chị em ở các Cộng đoàn khắp nơi đã tề tựu về tại Nhà Mẹ Hội Dòng. Chị em lãnh nhận Bí tích Hòa giải, sau đó lắng nghe lời giảng huấn bởi Cha Gioakim Phạm Công Văn trình bày, và hiệp dâng Thánh Lễ do Đức Cha Giuse cử hành, cùng với sự hiện diện của quý Cha và quý ân nhân của Hội Dòng.
 


Tác giả bài viết: Ban TTKT