"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Chị Em Khiết Tâm Mừng Tuổi mới Đức Cha Giuse, kính viếng Đấng Sáng Lập Dòng và Quý Đức Cha ngày đầu Năm Mậu Tuất. 
Tác giả bài viết: Ban TTKT