"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Chị Em Khiết Tâm Tại Thể họp mặt cuối năm

            Ngày 20/01/2019 Gia đình Khiết Tâm tại thế họp mặt tại cộng đoàn 88 Hùng Vương Nha Trang, cùng hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa, và Mẹ Khiết Tâm cuối năm.  

Chị Em Khiết Tâm Tại Thế thăm viếng và Chúc Tết Chị Tổng Phụ Trách và Hội Dòng

Thăm và chúc Tết các Chị Em đang đau bệnh. 

Tác giả bài viết: Mỹ Lan KTTT