"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Hình ảnh Canh Thức và Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại Cộng đoàn Nhà Mẹ Dòng Khiết Tâm

 
Tác giả bài viết: Ban TTKT