"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Thân mẫu Chị Anna Minh Ân đã qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Ki tô Tử Nạn và Phục Sinh,
Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ kính báo

Bà Cố MATTA NGUYỄN THỊ VÓC
Sinh ngày: 20/02/1944 tại Diên Lâm - Diên Khánh (Gx Đồng Dài)Là Thân mẫu của Chị Anna Minh Ân, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang,
đã được Chúa gọi về lúc 06 giờ ngày 25/01/2016 (nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Ất Mùi)
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Hà Dừa, Giáo phận Nha Trang
Hưởng thọ 72 tuổi


 
Chương trình Tang Lễ:
Nghi thức Nhập quan: lúc 20 giờ ngày 25/01/2016
Di Quan:   lúc 06 giờ 30 ngày 27/01/2016               
Thánh lễ an táng do Đức cha Giuse chủ tế vào lúc 07 giờ ngày 27/01/2016 tại Thánh Đường Gx. Hà Dừa, Giáo phận Nha Trang
Hỏa táng tại Nghĩa Trang Cánh Bắc - Nha Trang.


Xin cầu nguyện cho Linh hồn Bà Cố MATTA sớm về hưởng tôn nhan Chúa
Hội Dòng xin kính báo và phân ưu cùng tang quyến.

 photo IMG_8206.jpg
 photo IMG_8209.jpg
 photo IMG_8213.jpg
 photo IMG_8221.jpg
 photo IMG_8222.jpg
 photo IMG_8227.jpg
 photo IMG_8224.jpg
 photo IMG_8229.jpg
 photo IMG_8230.jpg
 photo IMG_8233.jpg
 photo IMG_8234.jpg
 photo IMG_8235.jpg
 photo IMG_8236.jpg
 photo IMG_8240.jpg
 photo IMG_8241.jpg
 photo IMG_8243.jpg
 photo IMG_8246.jpg
 photo IMG_8248.jpg
 photo IMG_8252.jpg
 photo IMG_8253.jpg
 photo IMG_8254.jpg
 photo IMG_8256.jpg
 photo IMG_8259.jpg
 photo IMG_8258.jpg

Xem thêm hình