"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Thân mẫu Chị Maria Hoàng Phy & Chị Maria Châu Phương đã qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Ki tô Tử Nạn và Phục Sinh,
Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ kính báo

Bà Cố PHAN XICA NGUYỄN THỊ TRIỀU
Sinh năm 1929 tại Vĩnh Trung, Nha Trang - Khánh Hòa,
30 năm khấn trọn đời trong Dòng Ba Phan Sinh Tại Thế

 photo IMG_8265.jpg

Là Thân mẫu của 4 nữ tu: Chị Maria Hoàng Phy & Chị Maria Châu Phương, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang; và chị Maria Lê Thị Kim Son, Maria Lê Thị Xuân Bích, thuộc Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng,
đã được Chúa gọi về lúc 05 giờ ngày 27/01/2016 (nhằm ngày 18 tháng Chạp năm Ất Mùi)
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Bình Cang, Giáo phận Nha Trang
Hưởng thọ 87 tuổi


 
Chương trình Tang Lễ:

Nghi thức Nhập quan: lúc 19 giờ ngày 27/01/2016
Di Quan:   lúc 13 giờ 30 ngày 29/01/2016               
Thánh lễ An táng do Đức cha Giuse chủ tế vào lúc 14 giờ Thứ Sáu ngày 29/01/2016 tại Thánh Đường Gx. Bình Cang, Giáo phận Nha Trang
An táng tại Nghĩa Trang Gx. Bình Cang.


Xin cầu nguyện cho Linh hồn Bà Cố PHANXICA sớm về hưởng tôn nhan Chúa
Hội Dòng xin kính báo và phân ưu cùng tang quyến.
 photo IMG_8267.jpg
 photo IMG_8263.jpg
 photo IMG_8266.jpg
 photo IMG_0653.jpg
 photo IMG_0648.jpg
 photo IMG_0644.jpg
 photo IMG_0641.jpg
 photo IMG_82690.jpg
 photo IMG_8276.jpg
 photo IMG_8278.jpg
 photo IMG_8279.jpg
 photo IMG_8280.jpg
 photo IMG_8282.jpg


Xem hình Lễ An Táng