"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Tin buồn: Bà Cố Nhất Marie Angéline mới qua đời


Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ kính báo

Bà Cố Nhất Marie Angéline Nguyễn Thị Thiện, thuộc Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Đà Nẳng,
là người Mẹ đã sống và đồng hành với đoàn con Khiết Tâm suốt 33 năm
từ lúc khởi đầu thành lập của Hội Dòng,
đã được Chúa gọi về lúc 09 giờ 00' ngày 01/06/2018.

 
 
Tác giả bài viết: Ban TTKT
Từ khóa:

khởi đầu