"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Tin buồn: Thân Phụ Chị Maria Madalena Trang Thư đã qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Ki tô Tử Nạn và Phục Sinh,
Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ kính báo


Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN XUÂN THANH,
Sinh ngày 25/01/1934
Tại Nội Hà, Quảng Trạch, Quảng Bình
Là Thân phụ của
Chị Matta Nguyễn Thị Xuân Mừng (Dòng Carmel Thánh Giuse Nha Trang),
Chị Maria Nguyễn Thị Xuân Hoa (Tu hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo),
Chị Catarina Nguyễn Thị Xuân Thảo (Dòng Carmel Nha Trang),
Chị Maria Madalena Trang Thư, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang,
đã qua đời lúc 01 giờ 05' ngày 14/05/2015 (nhằm ngày 26/03 năm Ất Mùi)
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Vĩnh Thái, Giáo Phận Nha Trang
Hưởng thọ 81 tuổi

 
Chương trình Tang Lễ:
Nghi thức Nhập quan:
05 giờ 30 ngày 15/05/2015
Di Quan: 05 giờ 45 sáng Thứ Bảy ngày 16/05/2015
Thánh lễ an táng:  06 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 16/05/2015 tại Thánh đường Giáo xứ Vĩnh Thái

An táng tại Nghĩa Trang Giáo xứ Vĩnh Thái


 
Xin cầu nguyện cho Linh hồn Ông Cố PHÊRÔ sớm về hưởng tôn nhan Chúa
Hội Dòng xin kính báo và phân ưu cùng tang quyến
 photo IMG_7899.jpg
 photo IMG_7898.jpg
 photo IMG_7897.jpg
 photo IMG_7900.jpg
 photo IMG_7904.jpg
 photo IMG_7902.jpg
 photo IMG_7903.jpg

 photo IMG_7906.jpg
 photo IMG_7907.jpg
 photo IMG_7908.jpg
 photo IMG_7909.jpg
 photo IMG_7911.jpg
 photo IMG_7915.jpg
 photo IMG_7920.jpg
 photo IMG_7921.jpg
 photo IMG_7924.jpg
 photo IMG_7927.jpg

 photo IMG_7929.jpg
 photo IMG_7935.jpg
 photo IMG_7931.jpg
 photo IMG_7934.jpg

Xem thêm hình
Tác giả bài viết: KT