"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Tin buồn : Thân phụ Chị Anna Thanh Phúc đã qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Ki tô Tử Nạn và Phục Sinh,
Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ kính báo


Ông Cố PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH PHAN,

Sinh năm 1931, tại Diên Khánh - Khánh Hòa
Là Thân phụ của Cha Tađêô Nguyễn Đình Phúc
Chị Anna Thanh Phúc, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang,
đã qua đời lúc 08 giờ 30 ngày 03/04/2015 (nhằm ngày 26/02 năm Bính Thân)
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Cây Vông, Giáo Phận Nha Trang
Hưởng thọ 85 tuổi

 photo IMG_2776.jpg 
Chương trình Tang Lễ:
Nghi thức Nhập quan:
08 giờ 30 sáng ngày 04/04/2016
Di Quan: 08 giờ 30 sáng Thứ Ba ngày 05/04/2016
Thánh lễ An táng:  09 giờ sáng Thứ Ba ngày 05/04/2016 tại Thánh đường Giáo xứ Cây Vông
An táng tại Nghĩa Trang Hòn Ngang, Giáo xứ Cây Vông 
Xin cầu nguyện cho Linh hồn Ông Cố PHAOLÔ sớm về hưởng tôn nhan Chúa
Hội Dòng xin kính báo và phân ưu cùng tang quyến


 photo IMG_8489.jpg
 photo IMG_8490.jpg

 photo IMG_8494.jpg
 photo IMG_8495.jpg

 photo IMG_8501.jpg
 photo IMG_8500.jpg
 photo IMG_8503.jpg

 photo IMG_8505.jpg
 photo IMG_8506.jpg
 photo IMG_8507.jpg

 photo IMG_8510.jpg
 photo IMG_8513.jpg
 photo IMG_8519.jpg
 photo IMG_8514.jpg
 photo IMG_8515.jpg
 photo IMG_8520.jpg

 photo IMG_8523.jpg
 photo IMG_8524.jpg
 photo IMG_8527.jpg
 photo IMG_8531.jpg
 photo IMG_8529.jpg
 photo IMG_8534.jpg
 photo IMG_8536.jpg

Xem thêm hình

Hinh lễ an táng
Tác giả bài viết: KT