"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Tin buồn: Thân phụ Chị Matta Diệu Linh & Chị M. Mad. Tịnh Lâm đã qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Ki tô Tử Nạn và Phục Sinh,
Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ kính báo


Ông Cố  MICAE NGUYỄN GƯƠNG
Sinh năm 1931, tại Cam Hòa - Khánh Hòa

Là Thân phụ của các nữ tu:
Chị Matta Diệu Linh & Chị Maria Mad. Tịnh Lâm, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang,
Chị Maria Nguyễn Thị Đào Kim Sang, Dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn
Chị Anê Nguyễn Thị Sanh, Dòng Nữ La San
và Chị Maria Nguyễn Thị Truyền, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.

 
Ông cố đã được Chúa gọi về lúc 05 giờ  ngày 15  tháng 06 năm 2016 (nhằm ngày 11 tháng 05 năm Bính Thân)
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Hòa Tân, Giáo Phận Nha Trang
Hưởng thọ 85 tuổi

 
Chương trình Tang Lễ:
Nghi thức Nhập quan:
20 giờ Thứ Sáu ngày 17/06/2016
Di Quan: 06 giờ  sáng Thứ Bảy ngày 18/06/2016
Thánh lễ An táng:  07 giờ sáng Thứ Bảy ngày 18/06/2016 tại Thánh đường Giáo xứ Hòa Tân
An táng tại Nghĩa Trang  Giáo xứ Hòa Tân 
Xin cầu nguyện cho Linh hồn Ông Cố Micae sớm về hưởng tôn nhan Chúa
Hội Dòng xin kính báo và phân ưu cùng tang quyến

 photo IMG_8610.jpg
 photo IMG_8619.jpg
 photo IMG_8621.jpg
 photo IMG_8623.jpg
 photo IMG_8625.jpg


 
Tác giả bài viết: KT