"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

CÙNG MẸ  XIN VÂNG

Nữ tu Têrêxa Đan Mai – Khiết Tâm Đức Mẹ

Hân hoan mừng lễ Truyền Tin
Suy đi nghĩ lại: niềm tin Mẹ hiền
Là cô thôn nữ hồn nhiên
Nhưng khi Chúa gọi, Mẹ liền xin vâng
Mẹ nhận tin từ sứ thần
Dù còn đôi chút phân vân, ngại ngùng
Nhưng rồi Mẹ vẫn kiên trung
Tin rằng Thiên Chúa ở cùng Mẹ luôn
Tin rằng có Chúa dẫn đường
Tin rằng Thiên Chúa yêu thương phận hèn
Và rồi! Mẹ cất tiếng lên:
Này tôi tớ Chúa... xin thêm ơn lành
Xin vâng- Mẹ quyết trung thành
Thực thi ý Chúa, thực hành Phúc Âm...
 


Cùng Mẹ con sống xin vâng
Cùng Mẹ con sống tinh thần khiêm nhu
Cùng Mẹ vui sống đời tu
Cùng Mẹ yêu mến Giê-su trọn tình
Cùng Mẹ con sống hy sinh
Xin vâng ý Chúa, dâng mình tin yêu...

Tại Cđ Fiat – Hùng Vương Nha Trang