"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Hình ảnh Canh Thức và Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh tại Nhà Mẹ Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 
Tác giả bài viết: Ban TTKT