"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục DOMINIC MARIA KHIẾT TÂM NGUYỄN ĐỨC HÙNG

Một số hình ảnh trong Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục DOMINIC MARIA KHIẾT TÂM NGUYỄN ĐỨC HÙNG, Hội Dòng Anh Em Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc Núi Cát Minh, vào lúc 5g sáng ngày 10/03/2014, tại Nguyện đường Nhà Mẹ Hội Dòng Khiết Tâm.  Ngài là con cái của Quý Soeurs Khiết Tâm, thuộc Cộng Đoàn Sao Mai Tấn Tài, Phan Rang.
 
Tác giả bài viết: BTTKT