"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Cười: Sống lời Kinh Thánh

Sống lời Kinh Thánh

Một ông trẻ tuổi mới được bầu lên làm chủ tịch Hội Đồng Giáo Xứ. Cha xứ dặn ông:

- Chúng ta phải sống Lời Kinh Thánh, nghĩa là nói gì cũng phải bắt đầu bằng Lời Kinh Thánh. Thí dụ như có ai đến tìm cha mà cha chưa ra, thì ông hãy nói:

- “Giờ cha chưa đến”. Ông nhớ chưa?

Tuần sau, lễ Bổn Mạng giáo xứ vào lúc 5 giờ sáng. Cha xứ vì mệt, nên ngủ quên. Cả cộng đoàn lần hết 5 chục hạt thì cha mới ra. Vừa thấy cha ở dưới cuối nhà thờ, ông tân chủ tịch vội bước lên bục cầm micro nói lớn:

- “Giờ cha đã đến”!

Cha xứ: ???!!!... 
Tác giả bài viết: Sưu tầm
Từ khóa:

nhà thờ, chủ tịch