"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Cười: Xức dầu đua ngựa

Xức dầu đua ngựa

Một mục sư Tin Lành và một linh mục Anh Giáo rất thích xem đua ngựa. Ông mục sư để ý thấy hễ con ngựa nào được linh mục cầu nguyện và xức dầu cho, thì con ngựa ấy chạy đều thắng cả. Một ngày kia vị mục sư nói với tín đồ của ông:

- Thưa quý vị, chúng ta đang cần tiền xây nhà thờ mà số tiền có được mới chỉ có một nửa. Nhưng quý vị đừng lo, tôi đã có cách kiếm được tiền xây nhà thờ chỉ trong một giờ. Hãy tin tưởng giao số tiền đang có cho tôi.

Thế là vị mục sư cầm hết số tiền nhà thờ đang có tới cá độ đua ngựa. Ông để ý hễ vị linh mục xức dầu con ngựa nào, thì ông đặt hết tiền vào con ngựa đó và hồi hộp chờ đợi. Tiếng súng bắn "đoàng". Mọi con ngựa đều bắt đầu chạy. Con ngựa được xức dầu chạy dẫn đầu được một vài bước thì lăn đùng ra chết. Vị mục sư hốt hoảng chạy lại hỏi vị linh mục:

- Thưa ngài, sao lại có chuyện như thế. Những lần trước đây, con ngựa nào được xức dầu đều thắng cả mà?

Vị linh mục cho tay vào túi áo lấy chai dầu ra xem và hốt hoảng trả lời:

- Thôi chết, sáng nay đi vội, thay vì lấy dầu Thêm Sức, tôi lấy lộn dầu Bệnh Nhân!

Vị mục sư la lớn: Trời !


 
Tác giả bài viết: Sưu tầm