"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Tên trộm không biết ăn năn

Tên trộm không biết ăn năn

Hai tên chuyên trộm gà, rủ nhau đi xưng tội. Tên thứ nhất vào tòa:
- Thưa cha, con có lỡ ăn trộm gà người ta, và vì nhà con quá nghèo, nên con đã ăn hết mấy con gà đó rồi. Bây giờ con cũng chẳng có gì để đền lại cho người ta, xin cha ban phép giải tội cho con.
Cha ngồi tòa nghe mủi lòng:
- Vậy con đã ăn trộm gà nhà ai? Cho cha biết để cha đền lại giùm cho con. Có phải nhà bà Tư đầu ngõ không?
- Dạ thưa cha, không phải ạ!
Cha lại hỏi:
Hay là nhà bác Tám ở cuối thôn?
- Dạ thưa cha cũng không phải ạ!
Cha vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp:
- Nếu vậy thì chắc phải là gà nhà ông Bảy bên bờ sông!?
- Cũng không phải ạ. Nhưng mà con không thể nói ra được!
Thấy kẹt lối cho hối nhân, cha liền ban phép giải tội cho anh. Ngài khuyên anh ta đừng làm vậy nữa, và ra việc đền tội là đọc 10 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 10 kinh Sáng danh.
Vừa ra khỏi tòa giải tội, tên thứ hai chờ sẵn ở cuối nhà thờ bèn hỏi tên thứ nhất:
- "Cha bắt mày phải đền tội như thế nào vậy ?"
Tên thứ nhất trả lời lẹ:
- "Rất đơn giản, chỉ có 10 kinh Lạy Cha, 10 Kính Mừng, 10 Kinh Sáng danh. Nhưng mà cũng may, nhờ Cha nói, mà tao được biết thêm 3 nhà có gà nữa mày ạ!
Tác giả bài viết: Lm Giuse Nguyễn Thành Long sưu tầm và phóng tác

Những tin cũ hơn