"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Câu đối Tết cho gia đình công giáo

Câu đối Tết cho gia đình công giáo


1. Thờ Phượng Thiên Chúa, Hiếu thảo cha mẹ

Hạnh phúc đời này, vinh hiển đời sau


2. Cung Chúc Tân Xuân Phước Vĩnh Cửu

Chúc Trong Gia Quyến Được An Khương

Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quý

Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Tường


3. Gia đình đồng tâm cầu nguyện

Thiên Chúa ban ơn hiệp nhất


4. Thánh gia Nagiaret nêu gương sáng

Gia đình Công giáo nguyện noi theo


5. Thiên Chúa Ba Ngôi nguồn tình phụ tử

Cha mẹ con cái yêu thương chan hòa


6. Thăng tiến Hôn Nhân và Gia đình

Phát triển Dân Chúa cùng Xã Hội


7. Cha mẹ nêu gương sáng đức tin

Con cái thấm nhuần lòng đạo đức


8. Gia đình bền vững, Xã hội phồn vinh

Trẻ em hôm nay, Thế giới ngày mai


9. Sự sống con người là thiêng thánh

Ân ban Thiên Chúa phải trọng tôn


10. Giáo lý kinh nguyện hãy chuyên chăm

Đức tin lòng đạo thêm tiến triển

Sưu tầm


Nguồn tin: Sưu tầm