"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Trong lớp giáo lý, sơ đang kể câu chuyện Chúa Giêsu sinh ra tại Bêlem, miền Giuđê. Bỗng sơ thấy một bé gái cứ đùa giỡn không chú ý. Sơ chỉ em và hỏi: - Em cho sơ biết Chúa Giêsu người miền gì? Bé gái trả lời tỉnh bơ: - Thưa sơ, Chúa Giêsu người miền núi ạ. Sơ giận lắm: - Căn cứ vào đâu em lại dám nói như thế? Bé gái: - Thưa sơ, Chúa Giêsu sinh ra nơi hang đá, chỉ có miền núi mới có hang đá ạ. Sơ: ???!!!

Tác giả bài viết: Sưu tầm