"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Hình ảnh hang đá Giáng sinh trong giáo hạt Nha Trang và Cam Lâm

GIÁO HẠT NHA TRANG

Tòa Giám Mục Nha Trang, Noel 2016.


Tòa Giám Mục Nha Trang, Noel 2016.


Tòa Giám Mục Nha Trang, Noel 2016.


Gx Bắc Thành, Noel 2016


Gx Bắc Thành, Noel 2016


Gx Phước Hòa, Noel 2016


Gx Phước Hòa, Noel 2016


Gx Phước Hòa, Noel 2016


Gx Phước Hải, Noel 2016


Gx Phước Hải, Noel 2016


Gx Khiết Tâm, Noel 2016.


Gx Khiết Tâm, Noel 2016.


ĐCV Sao Biển, Noel 2016.


ĐCV Sao Biển, Noel 2016.


ĐCV Sao Biển, Noel 2016.


ĐCV Sao Biển, Noel 2016.


Gx Chánh Tòa, Noel 2016


Gx Chánh Tòa, Noel 2016


Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, Noel 2016.


Gx Hòa Thuận, Noel 2016


Gx Hòa Thuận, Noel 2016


Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục, Noel 2016.


Gx Thanh Hải, Noel 2016


Gx Thanh Hải, Noel 2016


Gx Thanh Hải, Noel 2016


Gx Ba Làng, Noel 2016


Gx Ba Làng, Noel 2016


Gx Ba Làng, Noel 2016


Gx Núi Sạn, Noel 2016


Gx Núi Sạn, Noel 2016


Gx Vĩnh Phước, Noel 2016


Gx Vĩnh Phước, Noel 2016


Gx Chợ Mới, Noel 2016


XEM THÊM HÌNH

 
 GIÁO HẠT CAM LÂM


XEM THÊM HÌNH

 

Giáo hạt Nha Trang và Cam Lâm
Nguồn: giaophannhatrang.org