"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Những Câu Nói Hay Về Mẹ Nhân Ngày 8.3

Những Câu Nói Hay Về Mẹ Nhân Ngày 8.3
Từ khóa:

có thể, vì thế, sinh ra